Преводаческа агенция “Оптимус” е сертифицирана от МВнР да извършва преводи. Нашите преводачи осигурят в кратки срокове  превод на официални документи, юридическа, медицинска, техническа и друга специализирана литература. Те извършват писмени и устни преводи от и на всички европейски езици, както и на източни и редки езици.

   Сертификат  BDS EN 17100:2015-05

Цените за писмен превод се формират на база:

1. Вид на текста / документа за превод
 • Стандартни (бланкови) документи:  Общински документи – удостоверения, свидетелства и други граждански документи; Документи, издадени от съд и нотариуси – Свидетелство за съдимост, Спесимен на подпис, др.;  Документи, издадени от училища и университети – дипломи, приложения на дипломи, свидетелства, сертификати, уверения, декларации; Документи, издадени от църквата – кръщелно свидетелство, свидетелство за църковен брак и др.
 • Фирмени и служебни документи : Финансови документи – Фактури; Договори, нотариални актове, учредителни договори, удостоверения от Агенция по вписванията, Удостоверения от НАП, НОИ и др. , Съдебни удостоверения за актуално състояние, атестации, препоръки, лична кореспонденция, трудови книжки;  Решения (фирмени, развод, осиновяване), фирмени документи, протоколи;
 • Документи, издадени от медицински институции медицинско свидетелство, медицинска бележка, медицински удостоверения; Учебни програми, сертификати, статии, рецензии, каталози.
 • Специализирани текстове и документи: Медицински епикризи, решения на ТЕЛК; устави, меморандуми, материали в PDF формат, жалби, технически и други специализирани текстове, менюта, анотации, документи със специфична усложнена терминология и др. (в зависимост от сложността и обема).
2.  Езикови групи
 • ПЪРВА ГРУПА ЕЗИЦИ: Английски, Испански, Немски, Италиански, Френски, Руски;
 • ВТОРА ГРУПА ЕЗИЦИ :  Гръцки, Македонски, Молдовски, Полски, Португалски, Румънски, Сръбски, Турски, Украйнски,  Хърватски, Чешки;
 • ТРЕТА ГРУПА ЕЗИЦИ:  Арменски, Белоруски,  Датски,  Нидерландски, Норвежки, Словенски, Словашки, Холандски, Фламандски, Унгарски, Каталoнски;
 • ЧЕТВЪРТА ГРУПА ЕЗИЦИ: Албански, Арабски, Виетнамски,  Грузински,  Естонски,  Китайски,  Латвийски, Литовски, Иврит, Шведски;
 • ПЕТА ГРУПА ЕЗИЦИ: Корейски, Японски, Османотурски, Фински, Фарси, Хинди,  идиоми, други източни и редки езици.
3.  Срок за изпълнение на превода:
 • Стандартна услуга:  Стандартни (бланкови) документи – до  48 часа;  Фирмени и служебни документи – до 72 часа; Специализирани текстове и медицински документи – до 4 работни дни;
 • Бърза услуга – Стандартни (бланкови) документи – до  24 часа;  Фирмени и служебни документи – до 24 часа; Специализирани текстове и медицински документи – до 2 работни дни;
 • Експресна услуга – до  8 часа;
 • Спешен превод : Страниците над 6, предадени същия ден, се заплащат със 100% завишение. Страниците над 6, предадени в рамките на 24 ч., се заплащат с 50% завишение. 

 

Калкулирайте цената на вашия превод 

Today's Date
За оферта, моля пишете ни тук

Забележки:

 1. Цената на превода се формира на база стандартна преводаческа страница от 1800 знака с интервалите между думите от преведения вече текст (по БДС). Общият брой страници на готовия превод се определя с точност до десети от 1 преводаческа страница.
 2.  Превод на документ, по-малък от 1800 знака, се таксува като една страница.
 3. Всеки превод се чете повторно за проверка, корекции и редактиране.
 4. При всички типове писмени преводи се запазва формата на изходния материал — форматиране, таблици и графични изображения, качеството и разположението на всички схеми, снимки, графики и чертежи.
 5. Превод от чужд език на друг чужд език  – цената за 1 прев. стр. за съответната група и вид на первода + 100% завишение.
 6. Преводи, извършени в почивните дни, се заплащат с 50% завишение.
 7. Преводи, извършени през официални празници, се заплащат със 100% завишение.
 8. Контролен превод от втори преводач – по заявка на клиента.
 9. Езикова редакция от български език на чужд език,   от чужд език на български език и от чужд език на друг чужд език – по заявка на клиента.

Моля, запознайте се с нашата декларация за поверителност.

НИЕ ПОЛАГАМЕ ГРИЖИ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ.