В екипа на ОПТИМУС  работят опитни мениджъри, нoтариус и куриери, което ни дава възможност бързо, точно и коректно да извършим:

  • Легализация на официални документи с Апостил;
  • Заверки в държавни институции и учреждения на P. България;
  • Заверки в консулски представителства на чужди държави в Р.България;
  • Заверки на преводи.

       

     Сроковете за легализация на различните документи варират  в зависимост от вида на документа и  вида на избраната услуга. 

      Сроковете за легализация, които ви предлагаме, са съобразени със сроковете на съответните държавни институции.

       При легализация на документ се заплащат държавни такси, които се различават според заверяващата институция и желания срок за изпълнение.

     Преди да подходите към легализация на Вашите документи, консултирайте се с нас относно формалните изисквания за тяхното издаване от съответните институции и ведомства.

      Това ще Ви спести както време, така и разходи – ние ще Ви разясним особеностите и изискванията за легализация* на Вашите документи и ще преминем вместо Вас този бюрократичен процес.

    Не се колебайте да се свържете с нас или да позвъните на тел.: + 359 878 522 722;

    Преводаческа агенция “Оптимус” е оторизирана от МВнР с договор № 2025/10,01,2013 г. да извършва официални преводи.

Вижте още:

Документи издадени от българските власти, както и от властите на чужда държава, която е страна по Хагската конвенция, следва да бъдат удостоверени с апостил, поставен от определените от нея органи, в съответствие със служебните им задължения за извършване на удостоверяването. Удостоверените по този начин чуждестранни документи не подлежат на допълнителни легализации и заверки.

За държавите, с които Република България има подписани двустранни договори за правна помощ, в които са залегнали текстове за освобождаване на документи от легализация и други удостоверявания, издадените от чуждата държава документи следва да носят  съответните реквизити, съгласно двустранните договорености. Така издаденият документ се признава от българските институции и се нуждае единствено от превод на български език и заверка на превода.

Легализации на документи и други книжа, произхождащи от страна, с която Република България няма дипломатически отношения, се извършват от дипломатическите или консулските представителства на Република България в трета страна, където има представителство, и на страната, от която произхожда документът. В тези случаи документът се легализира само ако има заверка от чуждото представителство на страната, от която произхожда документът  и от Министерството на външните работи на третата страна, в която се намират чуждото и българското представителство.