Знаем, че всички напоследък говорят за защита на личните данни, правата ви, изтриване на имейл адреси, записване, отписване, GDPR и т.н.

Независимо дали сте клиент на „ОПТИМУС КА и КА“ ЕООД, заинтересован или посетител на нашия уебсайт, ние отчитаме и уважаваме неприкосновеността на Вашата личност.

Тази декларация за поверителност Ви информира как управляваме Вашите лични данни, Вашите права за поверителност и как законът Ви защитава. Моля, прочетете внимателно тази декларация за поверителност, преди да използвате нашите услуги.

В Декларацията за поверителност:

“Услуги” означава всички услуги и съдържание, предлагани от нас.

“Лични данни” означава всички данни, които съдържат идентифицираща информация – напр. име, EГН, адрес, телефонен номер, имейл, граждански и съдебен статус, информация, свързана с вашето здравословно състояние, фирмени данни и дейности и т.н.

“Администратор на лични данни” означава личност или компания, която определя целите или средствата за обработка на личните данни.

 1. Кои сме ние ?

„ОПТИМУС КА и КА“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201681082, със седалище и адрес на управление: гр. Враца 3000, ул. „Екзарх Йосиф” 63-А-15, тел.: 0877 522 722, e-mail: optimus.ofice@gmail.com и с предмет на дейност: преводи (писмени и устни) от български на чужд език и от чужд език на български език, заверка и легализация на документи и чуждоезиково обучение. Дружеството е администратор на лични данни по отношение на услугите, които предлага.

Ние получаваме документи за превод и сключваме с Вас договор за езиково обучение. Тези документи   съдържат лични данни, (дата на раждане, ЕГН, адрес, данни от медицински изследвания, от съдебни дела). Следователно ние приемаме много сериозно сигурността на данните и спазването на законодателството за защита на личните Ви данни. Тази декларация за поверителност обяснява как ние събираме, съхраняваме, използваме и разкриваме всички лични данни, които събираме за вас, когато получаваме Вашите документи, както и как защитаваме поверителността и конфиденциалността на личната Ви информация. Поверителността е важна за нас, така че независимо дали използвате нашата услуга отскоро или сте дългогодишен наш клиент моля, отделете време да се запознаете с нашите практики – и се свържете с нас, ако имате някакви въпроси.

Съответните данни за контакт са: „ОПТИМУС КА и КА“ ЕООД

Адрес: Враца 3000, ул. „Никола Войводов” № 13 – Б- ет. 1

e-mail: optimus.caica@gmail. com  

„ОПТИМУС КА и КА“ ЕООД  уважава поверителността на личните Ви данни.

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните Ви данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.

 

 1. Какво представлява Политиката за поверителност?

Тази Политика за поверителност има за цел да Ви предостави на ясен и достъпен език изчерпателна информация за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „ОПТИМУС КА и КА“ ЕООД  (наричано оттук нататък „ОПТИМУС“) включително:

 • Какви лични данни събираме за Вас?
 • Каква е целта на тяхното събиране?
 • За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
 • С кого споделяме Вашите лични данни?
 • Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тази Политика за поверителност „ОПТИМУС“ декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво

 1. Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.

Така напр. непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пряко идентифициране се постига, когато предоставите документи, в които се съдържат например ЕГН, ЛНЧ, ИМЕЙЛ АДРЕС, ДАННИ ЗА ГРАЖДАНСКИЯ И ЮРИДИЧЕСКИЯ ВИ СТАТУС, ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ и др.

 

 1. Какви лични данни събира „ОПТИМУС“ за Вас ?

За да Ви предостави ефективно изпълнение на избраната от Вас услуга и в зависимост от документа, който не предоставяте за превод и/или легализация, както и при сключване на договор за езиково обучение, „ОПТИМУС“ може да събира следната информация за Вас:

 • Данни, осигурени чрез директни взаимодействия
 • Лични данни, които Ви идентифицират:

Име, презиме, фамилия, ЕГН/ЛНЧ, адрес, дата на раждане, данни от документ за самоличност, месторождение, гражданство, телефонен номер, имейл адрес, актуална снимка, друг идентификатор от друга държава;

 • Банкови данни:

Клиентски номер, IBAN, нареждания за плащане, постъпления по банкова сметка, наличност по банкова сметка, както и преводни нареждания към други сметки в страната и в чужбина;

 • Данни за финансовото Ви състояние:

Работна заплата/възнаграждение, финансово състояние (доходи, разходи, дължими данъци и осигуровки), данни за работодателя и трудово/служебно правоотношение, история на плащанията във финансова институция,  финансови задължения, вид и стойност на притежаваните от Вас недвижими имоти, жилищен статус, данни за имота и/или други активи, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа в дружества, данъчен номер,
информация за доходи, свързани или несвързани с трудовата заетост.

 • Социално-демографска информация:

Семейно положение, родствени връзки, професия, доход, образование, данни за работодател, жилищен статус, име, презиме, фамилия на съпруг/а, ЕГН/ЛНЧ на съпруг/а, месторабота на съпруг/а, брой деца до 18 г, текуща професия, финансови задължения,свързани лица.

 • Информация за Вашите интереси и желания, които ни споделяте:

Например чрез контактната форма на уебсайта ни.

 • Специални категории лични данни

Специални категории лични данни  – специална категория лични данни като например информация за здравословно състояние, обработваме изцяло съгласно разпоредбите на Регламент 2016/679 на ЕС и ЗЗЛД, когато сте ни предоставили такъв документ за превод и/или легализация.

 • Данни за децата (малолетни и непълнолетни)

Данни за деца обработваме само в случаите, когато превеждаме и /или легализираме документ/и на името на малолетни и непълнолетни лица.

 • Комуникация чрез имейл, чат, телефон

Когато използвате тези функции, за да общувате с нас, ние събираме тази информация, която Вие избирате да ни предоставите.

 1. Данни от трети страни или от публично достъпни източници 

Ние не получаване Ваши лични данни от различни трети страни и публични източници.

5.1.  Не събираме лични данни, които:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения;
 • разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
 • се отнасят до сексуалния живот или до човешкия геном.
 1. Информация за използване на „бисквитки“.

Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват във вашия компютър, като някои от тях се съхраняват, само докато затворите браузъра си (т.нар. „сесийни бисквитки“), а други за продължителен период от време (т.нар. „постоянни бисквитки“). Ако не искате да разрешите съхранението на бисквитки в компютъра си, можете да промените настройките в браузъра си.

В нашият случай бисквитките не играят някаква роля, тъй като уебсайта на “ОПТИМУС” е само информационен, в него не се съдържат каквито и да са данни на клиенти.

Нашият уебсайт не използва бисквитки.

 1. Какво включва обработката на лични данни ?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни само и единствено за целите на изпълнение на избраната от Вас услуга.

 • За какви цели и на какво основание ОПТИМУС събира и обработва лични данни?

ОПТИМУС събира личните Ви данни на база предоставено от Вас съгласие – за да изпълни задълженията си по сключени с Вас поръчки за предоставяне на услуги.

Ние събираме Вашите данни, за да можете да използвате нашите услуги и за да можем да Ви информираме за всичко, свързано с тях. Това важи и при запитване/искане от Ваша страна за използване на наша услуга, както и в процес на сключване на договор. Можем да използваме Вашите лични данни, за да анализираме и оценим Вашите нужди с оглед предлагане на евентуално по-подходяща от търсената от Вас услуга.

 • Личните данни, които събираме от Вас

Това са данните, които са записани в документите, които Вие ни предоставяме. Тези данни остават в превода, който ние правим. Вие получавате обратно Вашият оригинал и съответният превод на хартиен или електронен носител. При нас на хартиен носител остават като данни само Вашите имена, телефонен номер и имейл адрес. На електронен носител остават преводите и съответно данните, които са от тях. Това включва информация, като например собственото и фамилното Ви име, дата на раждане, телефонен номер и имейл адрес, данни от съдебни органи, от медицински изследвания. Личните данни (имена, телефон, имейл) са задължителни, за да осигурим контакт с Вас, ако се наложи в хода на легализацията на документите. Често пъти институциите връщат неизправно направен документ и ние трябва да можем да се свържем навреме с Вас.

 • Чувствителните лични данни, които събираме

В някои случаи можем да обработваме така наречените „специални категории лични данни“ за Вас, които може да се считат за чувствителни. Такъв би бил случая, ако например Вие сте предоставили  медицинско удостоверение за превод и легализация или пък решение от бракоразводно дело, или съдебно решение за предоставяне на родителски права, или други документи  разкриваща чувствителни лични данни за вас.

Преди да обработваме чувствителни лични данни за вас, ние изискваме съгласието Ви за това. Следователно Ви молим да подпишете декларация в поръчката, която се издава за Вашата услуга, че сте съгласни личните Ви данни да бъдат обработвани.

Формулярът за поръчката, която ни възлагате, Ви  дава възможност да ни декларирате съгласието си, изисквано съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни. Вие имате право да оттеглите даденото съгласие по всяко време. Ние няма да обработваме никакви чувствителни лични данни, за чието обработване нямаме Вашето писмено съгласие или които не сте ни предоставили. Ограничен брой от нашите служители (служител, приел поръчката Ви, преводач, редактор) имат достъп до вашите чувствителни лични данни, а след като ги обработим според услугата, която сте  ни възложили, ще ги изтрием в срок до три месеца.

Като преводаческа агенция и център за чуждоезиково обучение, ОПТИМУС следва да отговаря на множество нормативни изисквания съгласно българското, европейско и международно законодателство, както и съгласно ратифицираните международни актове, правни договори и споразумения между Република България и останалите страни.

 1. Мерки за Вашата сигурност

Ще използваме Вашата информация и лични данни само и единствено за целите на избраната от Вас услуга (превод, заверка, легализация, договор за чуждоезиково обучение) и само тогава, когато законодателството ни позволява за да ви осигурим безопасна и сигурна услуга.

 • Най-често ще използваме Вашите лични данни при следните обстоятелства:
 • В изпълнение на  договора ни с Вас за извършване на избраната от Вас услуга:
 • Използваме Вашето име, фамилия, мобилен номер и / или имейл адрес, за да Ви идентифицираме като наш клиент, да защитим услугата, която Вие сте избрали (включително отстраняване на проблем, предотвратяване на измами, подкрепа, отчитане и приемане на данни) и да осигурим качественото й и бързо изпълнение;
 • Използваме Вашия имейл адрес и мобилен номер за да се свържем с Вас при необходимост, за да Ви уведомим за възникнал проблем в хода на изпълнение на избраната от Вас услуга.
 • Обработваме горепосочената информация за пълното и точно изпълнение на възложената от Вас поръчка, за подобряване на нашите услуги и на базата на нашия законен интерес, за предотвратяване на измами.
 • За подобряване на взаимоотношенията с клиентите – при попълване от Ваша страна на анкетна форма, посредством която получаваме информация за удовлетвореността на клиента и за слабите места на наши услуги, върху които да работим с цел усъвършенстване на предоставяните от нас услуги.
 • Когато сме задължени да спазим законово или регулаторно задължение.

Уверяваме Ви, че обработваме Вашите лични данни изцяло съгласно приложимото европейско и национално законодателство за защита на личните данни. Информираме Ви, че можете по всяко време да възразите/да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни за маркетингови цели.

 • ОПТИМУС събира лични данни след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на изпълнение на избраната от Вас услуга.

Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при посещение на място в нашия офис, при попълване на формата за контакт на уебсайта ни, в телефонен разговор с нас.

Съгласието, което предоставяте може винаги да бъде оттеглено, като посетите нашия офис или като ни изпратите Вашата заявка за оттегляне на съгласия.

 • Защо обработваме личните Ви данни– за извършване на преводаческа услуга, която  сте заявили при нас ( т.е. предоставени ни за превод и/или легализация общински, съдебни, медицински, образователни документи)

Преди да започнем изпълнението на Вашата поръчка, т.е. превода/езиковото обучение, ние Ви предоставяме възможността да изберете:

 • срокът за извършване на превода;
 • срокът за легализация;
 • срокът за предконсулската заверка на документа Ви, в зависимост от сроковете на съответната институция/посолство за да бъде заверен окончателно от КО при МВнР на Р. България;
 • Цената на превода и легализацията.
  • Какъв е нашият легитимен интерес:
 • Изпълнение на Вашата поръчка, извършване на превод/ легализация/ езиково обучение. Когато сте ни предоставили чувствителни лични данни, съгласието е правното основание;
 • Нашият легитимен интерес да Ви предложим бърза и качествена услуга. Ако не искате тази информация, можете да се откажете по всяко време , като отбележите в поръчката, която ние Ви издаваме.
  • Време на съхранение:
 • 1 година от датата на възлагането на превода и издаването на поръчката за превод и/ или не по-дълго от срока за извършване на съответната услуга. Съгласието за чувствителни лични данни може да бъде оттеглено по всяко време.

ОПТИМУС може да обработва лични данни и в случай, че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните. 

 1. По какъв начин обработваме личните Ви данни?

За да предостави услуги, ОПТИМУС обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, относно физическата, икономическа, социална и семейна идентичност, както и лични данни, отнасящи се до здравния Ви и съдебен статус по следните начини:

 • Чрез попълване от Ваша страна на ПОРЪЧКА/ДОГОВОР за извършване на избраната от Вас услуга. Формулярите се предоставят от служител на ОПТИМУС и се попълват в нашия офис в случай, че отправите искане за предоставяне на услуга;
 • При актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;
 • С цел изпращане на подходящи за Вас предложения за услуги на ОПТИМУС.
  • Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни, преди да ги унищожим?

В зависимост от основанието, на което обработваме личните Ви данни, срокът на съхранение на личните данни е различен.

 • За целите на изпълнението на избраната от Вас услуга – превод и /или легализация на документ, срокът е 1 (една) година, считано от датата на възлагане от Ваша страна на поръчката за избраната от Вас услуга.
 • При сключване на договор за езиково обучение, основанието за обработка на лични данни е договорно, а срокът за съхранение е 10 /десет/ дни след датата на прекратяване на договорното отношение, но не по-рано от отпадане на законовото основание за обработка на данните.
 • При основание легитимен интерес от страна на ОПТИМУС, срокът за съхранение е до погасяване на правото и/или отпадане на интереса.
 • За целите на директния маркетинг срокът на съхранение е 1/една/ година от предоставяне на съгласието;
 • За онлайн кандидатури за работа, подадени през сайта на ОПТИМУС – срокът за съхранение на личните данни е 1 /една/ година от датата на изпращане на кандидатурата през сайта.
 1. На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

ОПТИМУС се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен в случаите, когато е необходимо за изпълнение на поети задължения.

За изпълнение на поети задължения, само когато е необходимо, за целите, посочени в тази декларация за поверителност е възможно ОПТИМУС да разкрие личните Ви данни на следните лица:

 • преводачът, който ще извърши превода, редакторът, преподавателят имат достъп до Вашите лични данни с цел извършване на избраната от нас услуга. Те са обвързани от задължение за конфиденциалност, отнасящо се до данните, до които имат достъп и са надлежно информирани за значението за спазването на задължението за поверителност и носят отговорност за спазването на това задължение. Всяко споделяне на лични данни в рамките на нашето дружество, винаги е обект на гаранции, които определят ясно задълженията на страните и осигуряват подходящите мерки за защита на Вашите данни ;
 • Служителии консултанти на ОПТИМУС   имат достъп до Вашите лични данни за целите на управление  и изпълнение на избраната от Вас услуга.  Те носят отговорност за спазване на задължението за поверителност.
 • държавни органи и нашите бизнес партньори – Ние можем например да споделяме личните Ви данни (включително чувствителни лични данни, когато е приложимо) с бизнес партньори, като например куриерска фирма, която извършва заверките на документите Ви в столицата, или преводаческа агенция, която извършва превод на рядък език, който не е в компетенциите на нашата преводаческа фирма.

Всеки партньор е отговорен за обработването на Вашите лични данни, след като ги е получил от нас. Това  означава, че трябва да се свързжете с въпросния партньор за всякакви заявки, свързани с Вашите права съгласно приложимите закони за защита на данните. Препоръчваме Ви за информация относно обработването на Вашите лични данни, да прочетете съответните декларации за поверителност на нашите партньори.

 1. Доставчици трети страни

Обърнете внимание, че тази  декларация за поверителност е приложима само за  нашите услуги. Когато използвате  услуги и продукти на трети страни, трябва да прочетете техните декларации за поверителност. Освен това, ако изберете да се свържете с нас през социалните медии, тази декларация за поверителност няма да бъде приложима за никакви лични данни, изпратени от Вас като част от такова свързване – в този случай Ви препоръчваме да прочетете декларацията за поверителност на съответния доставчик на социални медии.

 1. Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни?

Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни.

 1. Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни – GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 • Правото на достъп до личните данни, които ОПТИМУС обработва за Вас и да получите копие от тях;
 • Право да искате от ОПТИМУС коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни
 • Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;
 • Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от ОПТИМУС, в случай че са налице условията за това.
 • Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг;
 • Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
 • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни чрез изпращане на писмено заявление, подписано от Вас, на адреса на ОПТИМУС КА И КА ЕООД : гр. ВРАЦА,ул. „НИКОЛА ВОЙВОДОВ” №13/Б/ ет. 11 както и чрез изпращане на e-mail: optimus.caica@gmail.com

 1. Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни?

С оглед предоставяне на услуги от наша страна, както и встъпването в договорни правоотношения, ние събираме и обработваме Ваши лични данни. Обработваме ги и с оглед изпълнение на законови задължения на ОПТИМУС КА И КА ЕООД и в случай, че ОПТИМУС има правен (легитимен) интерес.

В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от Ваша страна, ОПТИМУС няма да бъде в състояние да Ви предостави своите продукти и услуги, респективно да изпълни направената от Вас поръчка или да сключи договор за изпълнението на възложената от Вас услуга.

 1. Сигурност на данните

За да запазваме сигурността на личните Ви данни, въведохме редица технически и организационни мерки за сигурност. Поддържаме например високи нива на техническа защита във всички системи (включително проследимост, възстановяване при бедствия, ограничения на достъпа и т.н.). Освен това възприехме политики, за да гарантираме, че нашите служители (които разбира се имат задължения за конфиденциалност) използват лични данни, само за целите на легитимния интерес на ОПТИМУС.

Промени в Политиката за поверителност:

Декларираме, че за всички извършени промени в тази Политика за поверителност ще Ви уведомим чрез публикация в уебсайта на ОПТИМУС: www.optimuscenter.com.  Ще предприемем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни, включително чрез поставяне на съобщения в офиса на център ОПТИМУС.

Тази Политика за поверителност е в сила от месец май 2018 г.