ДЪРЖАВА

ДОГОВОР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

 

АВСТРИЯ

 

1967, 20 октомври, подписан в София – Договор между Народна република България и Република Австрия за правна помощ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА И ДОКУМЕНТИ /в сила от 22.08.1969 г., ратифициран с Указ № 79/8.02.1968 г., ДВ, бр. 12/1968 г., обн. – ДВ бр. 79/10.10.1969 г., регистрация в ООН под № 10601 от 24.07.1970 г./

АЗЕРБАЙДЖАН

1995, 29 юни, подписан в София – Договор за правна помощ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА между Република България и Република Азербайджан /в сила от 26.09.1997 г., ратифициран със закон, приет от НС на 16.05.1996 г., ДВ, бр. 46/1996 г., обн. – ДВ бр.78/08.07.1998 г./

АЛБАНИЯ

2003, 17 ноември, подписан в София – Договор за правна помощ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА между Република България и Република  Албания /в сила от 19.01.2006 г., ратифициран със закон на НС от 15.04.2004 г., ДВ бр. 35/28.04.2004 г., обн. – ДВ, бр. 9/27.01.2006 г./

АЛЖИР

1975, 20 декември, подписан в Алжир – Договор за съдебна и правна помощ по ГРАЖДАНСКИ, ТЪРГОВСКИ, СЕМЕЙНИ И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА между Народна република България и Алжирската демократична и народна република /в сила от 01.04.1985 г., ратифициран с Указ на ДС № 87/29.01.1976 г., ДВ, бр. 13/1976 г., обн. – ДВ бр. 27/5.04.1985 г./

АРМЕНИЯ

1995, 10 април, подписан в София – Договор за правна помощ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА между Република България и Република Армения /в сила от 7.12.1997 г., ратифициран със закон, приет от НС на 15.02.1996 г., ДВ бр. 17/1996 г., обн. – ДВ бр. 81/15.07.1998 г.

БЕЛАРУС

2007, 21 февруари, подписан в Минск – Договор между Република България и Република Беларус за правна помощ по
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА /в сила от 30.12.2007 г., ратифициран със закон на НС от 20.09.2007 г., ДВ бр. 80/5.10.2007 г., обн. ДВ бр. 26/7.03.2008

ВИЕТНАМ

1986, 3 октомври, подписан в София – Договор за правна помощ по ГРАЖДАНСКИ, СЕМЕЙНИ И НАКАЗАТЕЛНИ дела между Народна република България и Социалистическа република Виетнам /в сила от 5.07.1987 г., ратифициран с Указ № 3861 от 13.11.1986 г., ДВ, бр. 90/1986 г., обн. – ДВ бр. 69/04.09.1987 г., регистрация в ООН под № 25578/15.01.1988 г./

ГРУЗИЯ

1995, 19 януари, подписан в София – Договор за правна помощ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА между Република България и Република Грузия /в сила от 6.06.1996 г., ратифициран със закон, приет от НС на 15.02.1996 г., ДВ, бр. 17/1996 г., обн. – ДВ бр. 3/10.01.1997 г./

ГЪРЦИЯ

1976, 10 април, подписан в Атина – Договор за правна помощ по ГРАЖДАНСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА между Народна република България и Република Гърция /в сила от 26.04.1980 г., ратифициран с Указ № 1198/6.08.1976 г., ДВ, бр. 68/1976 г., обн. – ДВ, бр. 49/24.06.1980 г.

ИСПАНИЯ

1993, 23 май, подписан в София – Договор за взаимна правна помощ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА между Република България и Кралство Испания /в сила от 1.07.1994 г., ратифициран със закон, приет от НС на 27.04.1994 г., ДВ, бр. 39/1994 г., обн. – ДВ бр. 10/1995 г., регистрация в ООН под № 31168/23.08.1994 г./

ИТАЛИЯ

1990, 18 май, подписан в Рим – Договор между Народна република България и Италианската република за правна помощ и изпълнение на решения по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА /в сила от 1.04.1994 г., ратифициран със закон, приет от ВНС на 4.01.1991 г., ДВ, бр. 11/1991 г., обн. – ДВ бр. 11/8.02.1991 г./

ЙЕМЕН

1988, 13 май, подписан в София – Договор между Народна република България и Народна демократична република Йемен за правна помощ по ГРАЖДАНСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА /в сила от 22.01.1989 г., ратифициран с Указ № 8881/22.07.1988 г., ДВ, бр. 58/1988 г., обн. – ДВ бр. 11/1989 г./

КИПЪР

1983, 29 април, подписан в Никозия – Договор между Народна република България и Република Кипър за правна помощ по ГРАЖДАНСКИ И  НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА, в сила от 10.01.1985 г., ратифициран с Указ № 1792/17.06.1983 г., ДВ, бр. 49/1983 г., обн. – ДВ бр. 4/1985 г., регистрация в ООН № 23257/4.02.1985 г./

КИТАЙ

1993, 2 юни, подписан в Пекин – Договор между Република България и Китайската народна република за съдебна помощ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА /в сила от 30.06.1995 г., ратифициран със закон, приет от НС на 12.01.1994 г., ДВ, бр. 6/1994 г., обн. – ДВ бр. 60/21.01.1995 г./

КНДР

1989, 17 май, подписан в Пхенян – Договор между Народна република България и Корейската народнодемократична република за оказване на взаимна правна помощ по ГРАЖДАНСКИ, СЕМЕЙНИ И НАКАЗАТЕЛНИ дела /в сила от 15.02.1990 г., ратифициран с Указ № 1587/4.08.1989 г., ДВ бр. 62/1989 г., обн. – ДВ бр. 15/20.01.1990 г./

КУБА

1979, 11 април, подписан в Хавана – Договор между Народна република България и Република Куба за правна помощ по ГРАЖДАНСКИ, СЕМЕЙНИ И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА /в сила от 25.07.1980 г., ратифициран с Указ № 1959/2.11.1979 г., ДВ, бр. 90/1979 г., обн. – ДВ, бр. 85/1980 г./

КУВЕЙТ

1988, 26 декември, подписан в Кувейт – Договор между Народна република България и Държавата Кувейт за правна и съдебна помощ по ГРАЖДАНСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА /в сила от 6.07.1989 г., ратифициран с Указ № 185/7.02.1989 г., ДВ, бр. 13/1989 г., обн. – ДВ бр. 59/1989 г./

ЛИБИЯ

1984, 8 март, подписан в Триполи – Договор между Народна република България и Социалистическа народна либийска арабска джамахирия за ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО /в сила от 6.08.1985 г., ратифициран с Указ № 1169/17.04.1984 г., ДВ, бр. 33/1984 г., обн. – ДВ бр. 65/1985 г./

ЛИВАН

2001, 20 март, подписан в Бейрут – Договор между правителството на Република България и правителството на Ливанската република за правна помощ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА /в сила от 10.04.2004 г., ратифициран със закон на НС от 25.10.2001 г., ДВ бр. 95/6.11.2001 г., обн. – ДВ бр. 45/27.05.2004 г./

МАКЕДОНИЯ

2000, 15 май, подписан в Скопие – Договор за правна помощ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА между Република България и Република Македония. /в сила от 7.04.2002 г., ратифициран със закон на НС от 12.01.2001 г., ДВ бр. 7/2001 г., обн. – ДВ бр. 40/19.04.2002 г./

МОНГОЛИЯ

1968, 27 ноември, подписан в София – Договор между Народна република България и Монголската народна република за оказване на взаимна правна помощ по ГРАЖДАНСКИ, СЕМЕЙНИ И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА. Допълнителен протокол към Договора от същата дата /в сила от 9.04.1969 г., ратифициран с Указ № 1127/ 24.12.1968 г., ДВ, бр. 2/1969 г., обн. – ДВ бр. 88/14.11.1969 г., регистрация в ООН под № 9633/11.09.1969 г./

ПОЛША

1961, 4 декември, подписан във Варшава – Договор между Народна република България и Полската народна република за правна помощ и правни отношения по ГРАЖДАНСКИ, СЕМЕЙНИ И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА /в сила от 20.04.1963 г., ратифициран с Указ № 172/7.04.1962 г., в. Известия, бр. 31/1962 г., обн. – ДВ бр. 37/1963 г., регистрация в ООН № 7019/23.12.1963 г./ 1980, 27 юни, подписан в София  към Договора между Народна република България и Полската народна република за правна помощ и правни отношения по
граждански, семейни и наказателни дела, подписан във Варшава на 4.12.1961 г. /в сила от 25.02.1981 г., ратифициран с Указ № 2152/ 16.10.1980 г., ДВ, бр. 83/1980 г., обн. – ДВ, бр. 20/1981 г.

РУМЪНИЯ

1958, 3 декември, подписан в София – Договор между Народна република България и Румънската народна република за правна
помощ по ГРАЖДАНСКИ, СЕМЕЙНИ И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА /в сила от 4.07.1959 г., ратифициран с Указ на ДС № 33/24.01.1959 г., в. Известия, бр. 9/1959 г., обн. – в. Известия, бр. 18/1960 г., регистрация в ООН под № 6007/15.12.1961 г./

РУСИЯ

1975, 19 февруари, подписан в Москва – Договор между Народна република България и СССР за правна помощ по ГРАЖДАНСКИ. СЕМЕЙНИ И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА /ратифициран с Указ № 784 на Държавния съвет от 15.04.1975 г., ДВ, бр. 33/25.04.1975 г., в сила от 18.01.1976 г., обн. – ДВ бр. 12/10.02.1976 г., попр. ДВ, бр. 17/28.02.2014 г., регистрация в Секретариата на ООН под № 14855/2.07.1976 г./

УЗБЕКИСТАН

2003, 24 ноември, подписан в София – Договор между Република България и Република Узбекистан за правна помощ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА /в сила от 11.11.2004 г., ратифициран със закон на НС от 26.05.2004 г., ДВ бр. 49/8.06.2004 г., обн. – ДВ бр. 105/30.11.2004 г./

УКРАЙНА

2004, 21 май, подписан в Киев – Договор за правна помощ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА между Република България и Украйна /в сила от 29.12.2005 г., ратифициран със закон на НС от 4.11.2004 г., ДВ бр. 102/ 19.11.2004 г., обн. – ДВ бр.104/27.12.2005 г. /попр. ДВ бр. 2/6.01.2006 г.

УНГАРИЯ

1966, 16 май, подписан в София – Договор между Народна република България и Унгарската народна република за правна помощ по ГРАЖДАНСКИ, СЕМЕЙНИ И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА /в сила от 10.03.1967 г., ратифициран с Указ № 595/4.08.1966, ДВ бр. 62/1966 г., обн. – ДВ бр. 29/1967 г., регистрация в ООН под № 10417/8.04.1970 г./ 1981, 15 септември, подписан в Будапеща – Протокол за изменение и допълнение на Договора между Народна република България и Унгарската народна република за правна помощ по граждански, семейни и наказателни дела от 16.05.1966 г. /в сила от 29.09.1982 г., ратифициран с Указ № 29/8.01.1982 г., ДВ, бр. 4/1982 г., обн. – ДВ бр. 76/1982 г., регистрация в ООН под № 10417/12.12.1985 г./

 

ФРАНЦИЯ

1989, 18 януари, подписан в София – Договор за взаимна правна помощ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА между правителството на Народна република България и правителството на Френската република /в сила от 1.10.1989 г., ратифициран с Указ № 269/18.01.1989 г., ДВ, бр. 18/1989 г., обн. – ДВ бр. 92/28.11.1989 г., регистрация в ООН под № 27088/ 29.01.1990 г./

ЧЕШКА

РЕПУБЛИКА

СЛОВАШКА

РЕПУБЛИКА

1976, 25 ноември, подписан в София – Договор между Народна република България и Чехословашката социалистическа република за правна помощ и уреждане на отношенията по ГРАЖДАНСКИ, СЕМЕЙНИ И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА /в сила от 6.01.1978 г., обн. – ДВ бр. 20/14.03.1978 г., регистриран в ООН от НРБ под № 18341/4.03.1980 г./

СЪРБИЯ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ХЪРВАТСКА

ЧЕРНА ГОРА

СЛОВЕНИЯ

1956, 23 март, подписан в София – Договор между Народна република България и Федеративна народна република Югославия за ВЗАИМНА ПРАВНА ПОМОЩ /в сила от 26.01.1957 г., ратифициран с Указ № 167/8.06.1956 г., в. Известия, бр. 16/1957 г., обн. – в. Известия бр., 16/1957., регистрация в ООН под № 5230/