Мастер-класът  Ви осигурява специализирана индивидуална / полуиндивидуална (2 обучаващи се) подготовка за изпитите за различните нива на международните езиковите сертификати, които са свидетелство за езикова компетентност в цял свят и увеличават възможностите Ви за професионално и академично развитие.

В зависимост от целта, която си поставяте, можете да избирате между широк набор от сертификатни изпити, които варират както по трудност и елементи на изпита, така и по цена. Основното, което трябва да  съобразите, са изискванията на институцията, в която желаете да работите или да се обучавате. Сертификатни изпити са сред най-често срещаните и съответно изисквани от работодатели, университети и колежи.

Сертификатната подготовка по всеки отделен  език се провежда по набор от съвременни учебни  пособия и е съобразена със стандартите във формàта на изпитите и  различните изпитни компоненти. Така заедно с  езиковите умения усвоявате и полезни изпитни техники.

 КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ?

 • Повишавате и затвърждавате своите познания;

 • Работите задълбочено по всеки един компонент на изпитния формат, получавате компетентни съвети и усвоявате стратегии за успешно полагане на изпита;

 • Усвоявате и прилагате  различни стратегии за разбиране при слушане и четене;

 • Задълбочавате езиковите  си и културни познания чрез автентични текстове (литературни, журналистически, исторически и др.);
 • Задълбочавате и развивате познанията си по граматика като ги прилагате в 4-те изпитни компоненти и различните форми на общуване;
 • Усъвършенствате умението си за самооценка, което включва както упражнения, чрез които Вие сами  оценявате напредъка на Вашите знания, така и дейности, насочени към усвояване на различни стратегии за учене и общуване на чуждия език.

      

      ОПТИМУС  Ви осигурява:   

 • Безплатни  10 ч. изпитни тренинги;
 • Висококвалифицирани преподаватели;
 • Прецизно изработена учебна програма;
 • Учебни материали, съобразени със спецификата на изпитния формат;
 • Пробни изпити, показващи Вашия напредък и готовност да положите изпит;
 • Безплатни съпътстващи услуги, подпомагащи учебния процес;
 • Консултационни часове с преподавателите;
 • Възможността да Ви придружава при явяването Ви на изпит и да поеме вместо Вас:

       – Подготовката и подаването на документите Ви за изпит, както и организацията по престоя Ви по време на изпитните сесии.

      Желаещите да се обучават в мастер-клас, които  не са изучавали съответния език в езиков център ОПТИМУС,  задължително правят входящ тест.

team-3

Винаги струящи от позитивна енергия, желание за развитие и все по-добри съвместни резултати! Благодаря Ви, "Оптимус", Успяхме заедно. Анатоли Г.