Ако вече сте изучавали езика:

     Безплатен входящ тест:

  • Настоятелно Ви съветваме да направите входящ тест. Можете да дойдете да го направите при нас  или да Ви го изпратим на Вашия имейл. Той ще бъде проверен и след като получите професионална консултация, ще можете да вземете своето аргументирано решение.;
  • Не си спестявайте това малко усилие – ако сте се готвили досега другаде или от доста време не сте се занимавали системно с езика, рискувате да се окажете в неподходящата за Вас група.

 

        „Подгряваща“ подготовка:

  • Входящият тест често показва, че сте близо, но не категорично на определено ниво.  ОПТИМУС  Ви предлага да решим заедно този проблем;
  • „Подгряващата“ подготовка е подходящата форма да „освежите“ знанията си. Предлагаме ви 10 учебни часа езиков  практикум върху предходното ниво, които Ви дадат възможност да актуализирате и отново да упражните основните теми и езикови категории от съответното ниво.
  • Модулът е  подходящ и за нови курсисти, чиито резултати при входящия тест са колебливи, както и за всеки, който просто иска да направи своето „загряване“ за предстоящия старт.

 

   Това е печеливша формула, защото от придобитите знания и умения зависи успешният Ви напредък в следващото ниво и усещането Ви за Ваше  място и комфорт в групата.