Diplôme-

   Сертификатите за ниво на владеене на чужд език по Общата европейска езикова рамка вече са стандартно изискване при започване на нова работа, при кандидатстване за по-висока позиция или при стартиране на обучение в колеж или в университет. 
   Сертификатът  доказва че съответният човек притежава знания и умения и владее чуждия език на определено  ниво. От друга страна, за да има съответната тежест, сертификатът трябва да е издаден от организация/институция с добра репутация, която е способна във всеки един момент да докаже валидността на посоченото в сертификата и да застане с името си зад него. Удостоверяването на знания и умения се базира на дългогодишен опит и внимателно подбрани елементи на изпита.

    Ако вече сте учили чужд език и сте сигурни в своите знания и не ви се налага да притежавате международно признат сертификат, но въпреки това ви е необходим сертификат за доказване на езиковите ви познания пред работодател, университет, колеж, не се налага да се подготвяте и явявате на скъп и сложен изпит, нито да повтаряте цяло ниво в някой езиков  център, както и да отделите няколко месеца и значителна сума за това.  Езиков  център ОПТИМУС провежда изпити за издаване на сертификат по Обща европейска езикова рамка с или без допълнителна подготовка на кандидата.

   Стандартен подход при определяне на нивото на владеене на даден чужд език предоставя Общата европейска езикова рамка.  Сертификатите с посочване на ниво по Общата европейска езикова рамка вече са изискване в много международни фирми, университети, Европейска комисия и други организации. Посочването на нивото на владеене на чужд език по Общата европейска езикова рамка в автобиография/CV вече е стандарт, който носи допълнителни плюсове за кандидата.

   Езиков център ОПТИМУС цени вашето време и пари и ви осигурява изгоден вариант за издаване на Сертификат за владеене на английски, немски, френски, испански, италиански и руски език по Обща европейска езикова рамка с или без допълнителна подготовка на кандидата.

  Изпитът включва писмен и устен компонент от съответното ниво: слушане с разбиране, четене с разбиране, граматика, лексика, създаване на писмен текст и свободен разговор по зададени теми.

  Всички изпити се провеждат в учебните зали на езиков център “Оптимус” , а документацията – регистрационен формуляр, изпитните ви материали на хартиен носител от писмения и от устния компонент на изпита, както и протоколът с вашите резултати се съхраняват за да се удостовери постигнатото от Вас. След успешното полагане на изпита, вие получавате Сертификат за владеене на езика по Обща европейска езикова рамка, който ви дава възможност да удостоверите знанията и уменията си при кандидатстване за работа във всяка една фирма в България или в чужбина, в държавна или в образователна институция.

    Езиков център ОПТИМУС подготвя курсисти в мастер класовете за полагане на голяма част от международно признатите сертификатни изпити по английски, немски, френски, италиански, испански и руски език. Полагането на такъв изпит, както и подготовката за него, струва доста средства и отнема много време и е
нецелесъобразно и икономически необосновано, ако не е поставено като твърдо изискване от някоя институция.

Такса за явяване на изпит и издаване на сертификат

 

Нива А1 – А2

230.00 лв.

Нива В1- В2

310. 00 лв.

Нива С1 –С2

350.00 лв.

Изпитът протече в спокойна и комфортна за мен атмосфера, не беше никак лесен, но се справих много добре. Благодаря ви. Вече имам сертификат за ниво В2 за владеене на немски език. Ели Б.