КАКВИ ОБУЧЕНИЯ ПО ЧУЖД ЕЗИК ПРЕДЛАГАТЕ В “ОПТИМУС”?

Чуждоезиковите обучения в езиков център “Оптимус” обхващат италиански, френски, руски, английски, немски и испански език.

Предлагаме ви обучение в малки групи (до 6 човека), индивидуално /полуиндивидуално обучение (2 обучаващи се), онлайн обучение.

Можете да изберете  интензивен, полуинтензивен и стандартен курс, като занятията се провеждат в дневна, вечерна и съботно-неделна форма.

Обучението при нас е с комуникативна и практическа насоченост. Курсовете са систематизирани  както по възраст, така и по ниво на владеене на езика, в зависимост от това дали сте абсолютно начинаещ или вече имате известни познания по езика.

Научете повече

КАК ДА ИЗБЕРА СВОЯ КУРС?

Ако сте решили да научите чужд език, е нужно да направите входящ тест за конкретния език, който ще определи Вашето ниво.  След като получим теста Ви, ще се свържем с Вас  за да обсъдим какво съдържание на учебната програма съответства на вашите цели и от какви допълнителни възможности искате да се възползвате за да направите Вашия курс такъв, какъвто желаете, да акцентирате на определени компоненти в своята подготовка и да усвоите нови полезни умения.

Научете повече

КАК ДА СЕ ЗАПИША НА КУРС В ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР “ОПТИМУС”?

Записването за курс става след предварително положен безплатен входящ тест за всички нива, различни от абсолютно начинаещи, както и за курсисти на центъра с повече от 1 година прекъсване след предишен завършен курс. Настоятелно Ви съветваме да направите входящия тест.  Той ще бъде проверен и след като получите професионална консултация, ще можете да вземете своето аргументирано решение.  Не си спестявайте това малко усилие – ако сте се готвили досега другаде или от доста време не сте се занимавали системно с езика, рискувате да се окажете в неподходящата за Вас група.

За да си запазите място в групата и да се възползвате от 10% отстъпка за ранно записване, запишете се за избрания от Вас курс минимум 10 дни преди началната дата, като дойдете в нашия офис и сключим  Договор за езиково обучение.

Научете повече

ИЗДАВАТЕ ЛИ СЕРТИФИКАТ СЛЕД ЗАВЪРШЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ?

Всеки курс в Езиков център “Оптимус” завършва с полагане на финален изпит. След успешно положен изпит  по писмена и устна комуникация (с над 65% от общия брой точки на всеки компонент от изпита), езиков център „ОПТИМУС”  издава сертификат за покритото ниво, съгласно Европейската езикова рамка на български език и на изучавания език.

Неиздържалите финалния тест получават Удостоверение за преминат курс, ако са посещавали поне 70% от предвидените в хорариума часове и могат да се явят безплатно на втори тест до 1 месец след края на курса.

Вижте повече

КАКВИ ОБУЧЕНИЯ ПО ЧУЖД ЕЗИК ПРЕДЛАГАТЕ В “ОПТИМУС”?

Чуждоезиковите обучения в езиков център “Оптимус” обхващат италиански, френски, руски, английски, немски и испански език.

Предлагаме ви обучение в малки групи (до 6 човека), индивидуално /полуиндивидуално обучение (2 обучаващи се), онлайн обучение.

Можете да изберете  интензивен, полуинтензивен и стандартен курс, като занятията се провеждат в дневна, вечерна и съботно-неделна форма.

Обучението при нас е с комуникативна и практическа насоченост. Курсовете са систематизирани  както по възраст, така и по ниво на владеене на езика, в зависимост от това дали сте абсолютно начинаещ или вече имате известни познания по езика.

Научете повече

ПРОВЕЖДАТЕ ЛИ ИЗПИТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА НИВО НА ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК?

Езиков център “Оптимус” провежда изпити за сертифициране на знанията Ви.

Всички изпити се провеждат в офиса ни в центъра на гр. Враца след предварително уговорена дата.  Документацията – регистрационен формуляр, изпитните Ви материали на хартиен носител от писмения и от устния компонент на изпита, както и протоколът с вашите резултати се съхраняват за да се удостовери постигнатото от Вас. След успешното полагане на изпита (минимум 65% от общия брой точки на писмения и минимум 65% от общия брой точки на устния изпит),  получавате Сертификат за ниво на владеене на езика по Обща европейска езикова рамка, който Ви дава възможност да удостоверите знанията и уменията си при кандидатстване за работа във всяка една фирма в България или в чужбина, в държавна или в образователна институция.

Вижте повече

КАКВИ ОТСТЪПКИ ОТ ЦЕНАТА НА ОБУЧЕНИЕТО МОГА ДА ПОЛЗВАМ?

Езиков център “Оптимус” ви предоставя следните отстъпки:

  • при предварително заплащане на цялата сума – 5% отстъпка;
  • за ученици и студенти – 10 % отстъпка;
  • в  програмата „Доведи приятел” – 5% отстъпка за всеки  доведен курсист и 10%  отстъпка за втори доведен курсист;
  • в програмата „Всички вкъщи учим език” – 10% отстъпка за втори член от семейството;
  • при записване във второ поредно ниво – 5% отстъпка;
  • при записване в трети пореден курс – 10 % отстъпка;
  • езикова ваканция в страната, чийто език изучавате – участвате в играта „Пътувай и научи чужд език с ОПТИМУС” (жребият се тегли в края на всяка лятна сесия в присъствието на нотариус).
  • 10% отстъпка за ранно записване – до 10 дни преди началото на курса.

КАКВА Е КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР”ОПТИМУС”?

Квалификацията на нашите преподаватели е важна за формулата на успеха. Нашият екип е съставен изцяло от филолози и педагози. Голяма част от тях работят в “Оптимус” от много години, а други се присъединиха отскоро към нашия екип. Гордеем се с изключителен екип от  ангажирани и мотивирани професионалисти –  задължително условие за качеството на Вашете обучение.

Езиков център “Оптимус” носи отговорност за качеството на учебния процес и затова минимум два пъти по време на обучението Ви предоставя Анкетна карта с цел осигуряване на обратна връзка за контрол на качеството на обучението.

ПРЕДЛАГАТЕ ЛИ ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ?

Езиков център “Оптимус” ви предлага индививуално /полуиндивидуално обучение (2-ма обучаващи се). Този вариант на обучение е удобен и максимално ефективен, съобразен с Вашето свободно време, нивото и индивидуалното Ви темпо на учене. В зависимост от конкретните нужди и целите, които си поставяте, нашите преподаватели избират заедно с Вас най-подходящата учебна система и схема на работа.

Вижте повече