Курсът е предназначен за медицински сестри и общ персонал в лечебните заведения и санаториуми, които желаят да подобрят уменията си в общуване в италианоговоряща среда или да работят в Италия.

 Целта на този курс е  както усвояването на основната медицинска терминология за медицински сестри, санитари, болнични администратори и болногледачи, така и възможностите за комуникация с колеги, лекари и пациенти в италианоговоряща професионална среда. По време на обучението си усвоявате нови знания и придобивате умения за  общуване в професионална среда с цялата необходима лексика от ежедневието в болница, поликлиника или друг вид лечебно заведение: основни човешки системи, анатомия, психология, фармация, видове болести и лечения, изследвания, специализирани термини, приемане, лечение и изписване на пациент, административни процедури в дадено лечебно заведение.

Обучението е разнообразено с многобройни допълнителни материали в зависимост от конкретните Ви нужди и цели.

Индивидуално и полуиндивидуално обучение.

Обадете ни се и поискайте ценова оферта.

femme ph

Благодаря ви. След подготовката при вас, успешно издържах изпита си и вече работя в Италия. Евгения Г.