Лятна сесия 2023 г.

СУПЕР ЛЯТО С "ОПТИМУС": С ВСЕКИ ЗАПИСАН КУРС ПЕЧЕЛИТЕ 10 % ВАКАНЦИОННА ОТСТЪПКА

    Разговорният курс е подходящ за всички, които срещат трудности при комуникация на италиански език или желаят да поддържат нивото си, практикувайки езика.
    Модулът е  9-седмичен, организиран в 20 учебни часа, в рамките на които се разглеждат теми и проблемни ситуации, свързани с пребиваване или пътуване в чужбина, както и при работа с италианоговорящи партньори. Представените истории и ситуации ще Ви мотивират да участвате активно в дискусиите в часовете, да активирате пасивните си знания по италиански език и придобиете увереността да използвате езика с лекота.

В  курса по разговорен италиански език вие ще можете:

  •  да подобрите умението си за говорене, тъй като ще  говорите активно;
  • да разговаряте по въпроси и теми свързани с вашето ежедневие;
  • да използвате езика с повече увереност;
  • да наблегнете на работата върху по-естествено произношение при разговор;
  • да участвате в ролеви и симулационни игри.

(безплатни учебни материали)

20 уч.ч.

Вид курс

График на занятията

Начало

Редовна

цена

Промо

цена

Модул 1: след завършено

ниво А2

вечерен

Втор., четв.:

18:30- 21:00

04.07.

22.08.

117 лв.*

105 лв.

Модул 2: след завършено

ниво В1

вечерен

Ср., петък:

18:30- 21:00

28.06.

19.07.

125 лв.*

113 лв.

Модул 3: след завършено

ниво В2

съботно-

неделен

15:30 -18:00

01.07.

125 лв.*

113 лв.

* Курсовете стартират при минимум 5 записани курсисти. При 3-4 курсисти хорариумът е 15 уч.ч.

   Модул 1: Включва следните теми – дом, приятели, пари, храна, работа и пътуване, които са в основата на множество комуникационни задачи и упражнения. Всяка тема започва със серия от самостоятелни задачи, които трябва да  направите предварително, у дома. Тези задачи имат за цел да ви накарат да си припомните съответните ключови думи, които ще трябва да използвате след това.  Всяка тема обръща специално внимание на произношението и на това как да произнасяте правилно определени звуци, особено в свързана реч.  

    Модул 2  и Модул 3 : Всеки модул се състои от 12 предварително описани ситуации, в които вие ще трябва да влизате в определени роли. Ситуациите изискват предварителна подготовка, както и самостоятелна работа по конкретни специфики на умението за говорене.

Благодаря за професионално поднесената подготовка и за това, че получих позицията, която исках. Л. Михайлова

Времето, отделено за обучение е ценно и затова държах то да е ползотворно. В тази връзка смятам, че времето, което отделих за разговорния курс по италиански език, беше изпълнено с много знания и определено ползотворно за мен. Със сигурност ще запиша още един курс в "Оптимус". Благодаря на Марио и на целия екип. Петя В.