Лятна сесия 2023 г.

СУПЕР ЛЯТО С "ОПТИМУС": С ВСЕКИ ЗАПИСАН КУРС ПЕЧЕЛИТЕ 10 % ВАКАНЦИОННА ОТСТЪПКА

Разговорният курс е подходящ за всички, които срещат трудности при комуникация на френски език или желаят да поддържат нивото си, практикувайки езика.
Модулът е организиран в 20 учебни часа, в рамките на които се разглеждат теми и проблемни ситуации, свързани с пребиваване или пътуване в чужбина, както и при работа с френскоговорящи партньори.

По време на курса ще доизградите уменията си в устното изразяване и с това ще разширите речниковия си запас. След завършването му, в зависимост от вашето езиково ниво, ще можете:

  • да свързвате и коментирате комплексни текстове на различни теми;
  • да участвате в дискусии по различни теми;
  • да се изказвате спонтанно и плавно в разговори по широк спектър от теми;
  • да разясните гледната си точка и да посочите предимствата и недостатъците на определен проблем;
  • да дискутирате актуални събития от политиката, икономиката, културата и обществото;
  • да разбирате сложни текстове и тяхното имплицитно значение;
  • да се изказвате спонтанно и плавно по актуални обществени и професионални теми;
  • да се изказвате ясно структурирано и подробно;
  • да използвате съзнателно различни дискурсни стратегии.

(безплатни учебни материали)

20 уч.ч.

Вид курс

График на занятията

Начало

Редовна

цена

Промо

цена

Модул 1: след завършено

ниво А2

вечерен

Втор., четв.:

18:30- 21:00

04.07.

22.08.

117 лв.*

105 лв.

Модул 2: след завършено

ниво В1

вечерен

Ср., петък:

18:30- 21:00

28.06.

19.07.

125 лв.*

113 лв.

Модул 3: след завършено

ниво В2

съботно-

неделен

15:30 -18:00

01.07.

125 лв.*

113 лв.

*Курсовете стартират при минимум 5 записани курсисти. При 3-4 курсисти хорариумът е 15 уч.ч.      

Модул 1: Включва  6 теми – дом, приятели, пари, храна, работа и пътуване, които са в основата на множество комуникационни задачи и упражнения. Всяка тема започва със серия от самостоятелни задачи, които трябва да  направите предварително, у дома. Тези задачи имат за цел да ви накарат да си припомните съответните ключови думи, които ще трябва да използвате след това.  Всяка тема обръща специално внимание на произношението и на това как да произнасяте правилно определени звуци, особено в свързана реч.  

Модул 2  и модул 3 : Всеки модул се състои от 12 предварително описани ситуации, в които ще трябва да влизате в определени роли. Ситуациите изискват предварителна подготовка, както и самостоятелна работа по конкретни специфики на умението за говорене.

course-6

J'ai cru qu'il était très difficile de parler bien en français. Ma prof m'a fait parler un maximum. J'ai progressé à l'oral grâce à Optimus et je me sens sûre de moi. Merci beaucoup. Lili N.