Разговорният курс е подходящ за всички, които срещат трудности при комуникация на френски език или желаят да поддържат нивото си, практикувайки езика.
Модулът е организиран в 20 учебни часа, в рамките на които се разглеждат теми и проблемни ситуации, свързани с пребиваване или пътуване в чужбина, както и при работа с френскоговорящи партньори.

По време на курса ще доизградите уменията си в устното изразяване и с това ще разширите речниковия си запас. След завършването му, в зависимост от вашето езиково ниво, ще можете:

  • да свързвате и коментирате комплексни текстове на различни теми;
  • да участвате в дискусии по различни теми;
  • да се изказвате спонтанно и плавно в разговори по широк спектър от теми;
  • да разясните гледната си точка и да посочите предимствата и недостатъците на определен проблем;
  • да дискутирате актуални събития от политиката, икономиката, културата и обществото;
  • да разбирате сложни текстове и тяхното имплицитно значение;
  • да се изказвате спонтанно и плавно по актуални обществени и професионални теми;
  • да се изказвате ясно структурирано и подробно;
  • да използвате съзнателно различни дискурсни стратегии.

 

Есенна сесия 2022

 

Вид курс

График на занятиятаНачало

Редовна

цена

Модул 1:

след завършено ниво А2

вечерен

Втор., четв.:

18:30 – 21:00ч.

27.09

117 лв.*

Модул 2:

след завършено ниво В1

вечерен

Ср., петък:

18:30- 21:00ч.

19.10.

125 лв.*

Модул 3:

след завършено ниво В2

Съботно-

неделен

10:00 -11:30ч.26.11.

125 лв.*

*Курсовете стартират при минимум 4 записани курсисти.

J’ avais tellement peur de parler français. Maintenant, grâce à Optimus, je parle librement, je comprends ce qu'on me dit et je suis sûre de moi. Merci beaucoup. Lidiya M.