Искате работа?  А знаете ли как да убедите работодателя, че сте най-добрият кандидат за тази длъжност?  А знаете ли какви са тайните на успешното интервю? А  знаете ли как да се представите на интервюто за работа така, че когато стане време за крайното решение, Вие да сте избраният?

Индивидуална подготовка, съобразена с вашето свободно време, нивото и индивидуалните ви темпове на учене.

Какво получавате?
  • Индивидуален план за представяне на интервюто;
  • Индивидуален пакет документи, съобразен с изискванията за кандидатстване за работа;
  • Безплатни учебни  материали;
  • Симулативно обиграване на ситуации на интервю за работа, придружени от анализ на грешките в езика и поведението.
  • Научавате  тайните на успешното интервю за работа.

 

*15 уч.ч. – 125 лв.

portfolio-course

ON A RÉUSSI GRÂCE À CETTE FORMATION. ELLE NOUS A AIDÉS À AVOIR L’EMPLOI QUE NOUS AVONS VOULU. MERCI À VOUS. EV. R., F.DZH., OS. I., K. YAN.