Лятна сесия 2023 г.

СУПЕР ЛЯТО С "ОПТИМУС": С ВСЕКИ ЗАПИСАН КУРС ПЕЧЕЛИТЕ 10 % ВАКАНЦИОННА ОТСТЪПКА

Курсът ви дава възможност да попаднете в ситуативна бизнес среда, в която говорите на френски  език и  да упражнявате научения материал, а сллед това да използвате наученото във Вашата работна среда.

Програмата на курса обхваща:

  • Запознаване с езиковите особености на бизнес комуникацията (стандартни, електронни, осведомителни писма, напомнителни покани за изпълнение на задължения, оферти, поръчки и др.);
  • Работа с текст: договори, съобщения за освобождаване от длъжност, молби за напускане на работа, опровержения;
  • Участие в разговори при продажби, даване на консултации, водене на преговори;
  • Изготвяне, представяне и обсъждане на фирмени и продуктови презентации.

След завършване на курса ще можете да да пишете имейли  и доклади, да разговаряте по телефон с вашите партньори, да давате съвети и предложения, да дискутирате възникнали проблеми на работното място, да говорите за личните Ви амбиции и кариера, да обсъждате предстоящи инициативи и иновативни практики за развитието на вашата компания, да изготвяте фирмени и продуктови презентации.

По заявка можем да предложим специализирани модули в различни сфери на бизнеса – финанси, право, маркетинг и др.

Обучение по бизнес френски език провеждаме и в индивидуална форма, както и за корпоративни клиенти.

(безплатни учебни материали)

25 уч.ч.

Вид курс

График на занятията

Начало

Редовна

цена

Промо

цена

След ниво В1/В2

Съботно-

неделен

15:00-17:20ч.

15.07.

05.08.

208 лв.*

187 лв.

team-4

Системата на преподаване е добре структурирана и адекватно поднесена. Страхотно обучение! Благодаря ви. П. Тошев