ЗАЩО ДА БЪДЕМ  ПАРТНЬОРИ?    

Защото искате да разширите Вашата дейност и знаете, че владеенето на  чужд език се счита за задължително условие за успешен бизнес и контакти;

Защото търсите предимствата, които Ви осигуряват успех в динамично развиващия се бизнес и постоянната конкуренция.

Защото за Вашата компания е важно Вашите служители  и мениджърски екипи да общуват свободно на езика на Вашите партньори.

КАКВО ВИ  ОСИГУРЯВАМЕ?

  • Корпоративно обучение по английски, немски, френски, италиански, руски и испански език, съобразено със специфичните изисквания и работно време на Вашата компания;
  • Обучение за Вашите служители мениджърски екипи по предварително договорена учебна програма, специално разработена за нуждите на Вашата фирма;
  • Фирмено обучение в нашия център или във Вашата компания в удобно за Вас време.

Пакет от услуги:      

  • Езиков одит на Вашите нужди – определяне на най -подходящата и ефективна учебна система, хорариум и график на занятията;
  • Демонстрационен час;
  • Предварителен входящ тест за определяне нивото на Вашите служители и мениджърски екипи;
  • Текущи контролни тестове по време на курса;
  • Финален тест и издаване на сертификат;
  • Ежеседмични отчети за учебните часове, присъствието на курсистите и резултатите от междинните тестове;
  • Възможност за провеждане на специализирани модули в сферата на дейността на Вашата фирма.

     Обучението може да бъде групово (4- 8 обучаеми), полуиндивидуално (2 обучаеми) и индивидуално (1 обучаем).

    При интерес от Ваша страна, моля,  свържете се с нас   или ни позвънете на тел.:  0877 522 722  за да Ви представим най-добрата оферта за корпоративно обучение, както и за да организираме безплатен демонстрационен час с наш преподавател.

Разговорен курс по испански език

Целият курс на обучение е на ниво. Доволни съм от преподавателя, учебната система и подхода. Благодарим ви.