Искате да спестите време и усилия?

  • Търсите професионално и коректно обслужване на достъпна цена?
  • Свържете се с нас на имейл optimus.ofice@gmail.com или на телефон +359/877 522 722 за да обсъдим и проучим  Вашия казус.
  • Нашият екип от експерти познава българското законодателство, нормативните документи и практики и работи професионално и коректно.

 

 

Ние ще Ви съдействаме:

  • ще Ви осигурим преводач, който ще Ви придружава;
  • ще Ви съдействаме при посещение на институции и попълване на формуляри и бланки;
  • ще Ви съдействаме при подаване и получаване на различни документи, необходими на чужди граждани, които живеят и работят в България: разрешително за пребиваване, разрешително за работа, сключване договор за наем, регистрация в НАП и др.
  • ще Ви съдействаме при сделки с недвижими имоти: превод и легализация на документи, необходими за сделки с недвижими имоти /Пълномощно, Нотариален акт, различни видове Декларации и Удостоверения/;
  • ще Ви осигурим устен превод при изповядване на сделка с недвижим имот пред нотариус.

 

Ние ще Ви улесним и ще Ви представляваме в процеса на общуване с различни административни органи и институции.

„Оптимус“ е надежден партньор на когото да поверите своята лична задача.

Много ви благодаря за помощта, професионализма и коректността. Г. Хонлаф