pluril    

ЗАЩО ДА БЪДЕМ  ПАРТНЬОРИ?            
 • Защото искате да разширите Вашата дейност и знаете, че владеенето на  чужд език се счита за задължително условие за успешен бизнес и контакти;
 •  Защото търсите предимствата, които Ви осигуряват успех в динамично развиващия се бизнес и постоянната конкуренция.
 • Защото за Вашата компания е важно служителите Ви  да общуват свободно на езика на Вашите партньори.

0890307001262179730     

images

     

  КАКВО ВИ  ОСИГУРЯВАМЕ?
 • Корпоративно обучение по английски, немски, френски, италиански, руски и испански език, съобразено със специфичните изисквания и работно време на Вашата компания;
 •  Обучение за Вашите служители по предварително договорена учебна програма, специално разработена за нуждите на Вашата фирма;
 •  Фирмено обучение в нашия център или във Вашата компания в удобно за Вас време.

            Пакет от услуги:            

 • Езиков одит на Вашите нужди – определяне на най -подходящите и ефективни учебна система, хорариум и график на занятията;
 • Демонстрационен час;
 • Предварителен входящ тест за определяне нивото на служителите Ви;
 • Текущи контролни тестове по време на курса;
 • Финален тест и издаване на сертификат;
 • Ежеседмични отчети за учебните часове, присъствието на курсистите и резултатите от междинните тестове;
 • Възможност за провеждане на специализирани модули в сферата на дейността на Вашата фирма.

Обучението може да бъде групово (4- 8 обучаеми), полуиндивидуално (2 обучаеми) и индивидуално (1 обучаем).

        

При интерес от Ваша страна, моля,  свържете се с нас   или ни позвънете на тел.:

 0878 522 722;  0889 522 779 

за да Ви представим най-добрата оферта за корпоративно обучение, както и за да организираме безплатен демонстрационен час с наш преподавател.

    

 

ChatClick here to chat!+