pluril

Мастер-класът  Ви осигурява специализирана индивидуална / полуиндивидуална (2 обучаващи се) подготовка за изпитите за различните нива на международните езиковите сертификати, които са свидетелство за езикова компетентност в цял свят и увеличават възможностите Ви за професионално и академично развитие.

   

В зависимост от целта, която си поставяте, можете да избирате между широк набор от сертификатни изпити, които варират както по трудност и елементи на изпита, така и по цена. Основното, което трябва да  съобразите, са изискванията на институцията, в която желаете да работите или да се обучавате. Сертификатни изпити са сред най-често срещаните и съответно изисквани от работодатели, университети и колежи.

                                  cours1

   Сертификатната подготовка по всеки отделен  език се провежда по набор от съвременни учебни  пособия и е съобразена със стандартите във формàта на изпитите и  различните изпитни компоненти. Така заедно с  езиковите умения усвоявате и полезни изпитни техники.

             

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ?
 1. Усвоявате и прилагате  различни стратегии за разбиране при слушане и четене.
 2. Усвоявате и прилагате  различни стратегии за взаимодействие с останалите обучаващи се: упражнявате се по двойки и в групи.
 3. Задълбочавате езиковите  си и културни познания чрез автентични текстове (литературни, журналистически, исторически и др.)
 4. Задълбочавате и развивате познанията си по граматика като ги прилагате в 4-те изпитни компоненти и различните форми на общуване.
 5. Усъвършенствате умението си за самооценка, което включва както упражнения, чрез които Вие сами  оценявате напредъка на Вашите знания, така и дейности, насочени към усвояване на различни стратегии за учене и общуване на чуждия език.
ОПТИМУС  ви осигурява:   
 • Безплатни  10 ч. изпитни тренинги
 • Висококвалифицирани преподаватели;
 • Прецизно изработена учебна програма;
 • Учебни материали, съобразени със спецификата на изпитния формат;
 • Пробни изпити, показващи Вашия напредък и готовност да положите изпит;
 • Безплатни съпътстващи услуги, подпомагащи учебния процес;
 • Консултационни часове с преподавателите.
дипломаИ още:
 •  Възможността да ви придружава при явяването Ви на изпит и да поеме вместо Вас:

– Подготовката и подаването на документите Ви за изпит;

– Организацията по престоя Ви по време на изпитните сесии.

    Желаещите да се обучават в мастер-клас, които  не са изучавали съответния език в езиков център ОПТИМУС,  задължително правят входящ тест.

              

 

Изпит за сертификат

– Учили сте чужд език и ви трябва документ за кандидатстване за работа или обучение?

– Можете да се явите на изпит за сертификат по Европейската езикова рамка на удобна за вас дата – научете повече

     

tedi2

Цени:

1 уч.ч.

Предплатен пакет от15 уч.ч. Предплатен пакет от25 уч.ч. Пакет от50 уч.ч.

Пакет от

80 уч.ч.

Индивидуално обучение – специализирана подготовка за международни изпити 24лв.

23.00

лв/уч.ч.

(345 лв.)

22.00лв/уч.ч.

(550 лв.)

21.00лв/уч.ч.

1050 лв.)

Полу-индивидуално обучение

(2 обучаващи се)

 

21лв.*

19.00

лв.*/уч.ч.

(285 лв.)

18.00лв.*/уч.ч.

(450 лв.)

16.50лв.*/уч.ч.

(825 лв.)

  *цена за 1 обучаем  

 

              

                 

  Специализирани модули

– Писмена комуникация – 16 уч.ч.    Цена: 256 лв.

– Разговорен модул –      12 уч.ч.       Цена: 204 лв.

 

ChatClick here to chat!+