pluril                       

20150130_174133                     

Ако вече сте изучавали езика:

Безплатен входящ тест:

Настоятелно Ви съветваме да направите входящ тест. Можете да дойдете да го направите при нас  или да Ви го изпратим на Вашия email. Той ще бъде проверен и след като получите професионална консултация, ще можете да вземете своето аргументирано решение.  Не си спестявайте това малко усилие – ако сте се готвили досега другаде или от доста време не сте се занимавали системно с езика, рискувате да се окажете в неподходящата за Вас група.

d3

“Подгряваща” подготовка:

Входящият тест често показва, че сте близо, но не категорично на определено ниво.  ОПТИМУС  Ви предлага да решим заедно този проблем. “Подгряващата” подготовка е подходящата форма да “освежите” знанията си. Предлагаме ви 10 учебни часа езиков  практикум върху предходното ниво, които Ви дадат възможност да актуализирате и отново да упражните основните теми и езикови категории от съответното ниво.

Модулът е  подходящ и за нови курсисти, чиито резултати при входящия тест са колебливи, както и за всеки, който просто иска да направи своето “загряване” за предстоящия старт.

                  

   Това е печеливша формула, защото от придобитите знания и умения зависи успешният Ви напредък в следващото ниво и усещането Ви за Ваше  място и комфорт в групата.

N1            
Подпомагана подготовка:

Още един начин да постигнете целите си:  наваксвате пропуските си чрез индивидуална работа с преподавател. Той ще работи с Вас, ще Ви подпомогне  с необходимите упражнения, обяснения и   материали.  Така ще спестите време и средства и ще наваксате пропуснатите неща от предходното ниво. От тази възможност можете да се възползвате преди началото на всеки курс.

Подпомагана подготовка – до 10 учебни часа.

Цена:  17 лв./уч.ч. за дневни часове 

 

20150722_110410cours3cours1

monika2

 

            

Да, говоря български                   

Si, parlo Italiano                          

Oui, je parle Français                  Да, я говорю по русски 

           Si, hablo Español               Yes, i speak English                        

 с  “ОПТИМУС”  

        

ChatClick here to chat!+