pluril

Лятото в „Оптимус“ пак е на макс. 

       С всеки записан курс печелите: 

 • 15 % ваканционна отстъпка; 

 • 10% отстъпка за всички индивидуални обучения

Имате шанс на макс!

   ОПТИМУС отчита във висока степен факта, че  изучаващите чужд език се различават по:
 •  специфичните нужди и потребностите, които имат;
 • стъпалото, до което са достигнали в овладяването на чуждия език;
 • целите, които преследват;
 • предпочитанията си към начините на обучение;
 • личните си обстоятелства, налагащи времето и темповете на усвояване на езика.

Затова всеки един от обучаващите се в езиков център “Оптимус” е специален и заедно с Вас обсъждаме:

 • Какво съдържание на учебната програма съответства на вашите цели – общ, специализиран профил,  мастер – клас, бизнес комуникация и др.;
 • От какви допълнителни възможности искате да се възползвате за да направите вашия курс такъв, какъвто желаете, да акцентирате на определени компоненти в своята подготовка и да усвоите нови полезни умения.

cours3detsa1cours1

Следващата информация ще ви помогне да направите най-подходящия избор за себе си.
 • Според езиковото Ви ниво:

Европейската езикова рамка е създадена с цел да се стимулира съвместната работа на европейските образователни институции и най-вече да направи чуждоезиковите  компетенции съизмерими и сравними в една валидна за цяла Европа скала. Тя прави диференцирана оценка на това, до колко даден човек може да се справи с различни ситуации. Оценяват се компетенциите в четирите умения:  слушане, четене, говорене, писане.  В рамките на тези четири умения Европейската езикова рамка дефинира шест нива на езикови компетенции, които се отчитат на  международния пазар на труда и висшето образование.

 • НИВО А (А1, А2) – елементарно използване на езика
 • НИВО В  (В1, В2) – самостоятелно използване на езика
 • НИВО  С (С1, С2) – компетентно използване на езика

didi1               

 Консултирайте се с  „Европейската езикова рамка”: Европейски нива – таблица за самооценка

 • Според Вашите лични цели и потребности

Общият профил е за Вас, ако Ви е необходимо да ползвате езика в “общокултурен контекст” – когато общувате, учите, работите, пътувате или просто когато ползвате някой информационен източник по популярни теми. Колкото по-високо ниво достигнете в  своята подготовка, толкова по-успешно тя ще Ви служи. Във всяка сесия в “ОПТИМУС” ще намерите необходимото Ви езиково ниво, както и варианти да продължите подготовката си според личните си планове и цели.

    20141204_112404                     

 • Според Вашата заетост и времето, което можете да отделите за обучението си

     Преценката е Ваша! Решете сами какъв тип обучение Ви е необходим – в група, индивидуално, полуиндивидуално или онлайн  и колко време можете да отделите за него.


ChatClick here to chat!+