gallery01.1
       В екипа на ОПТИМУС  работят опитни мениджъри, нoтариус и куриери, което ни дава възможност бързо и точно да направим:
  • Легализация на официални документи с Апостил;
  • Заверки в държавни институции и учреждения на P.България;
  • Заверки в консулски представителства на чужди държави в Р.България;
  • Заверки на преводи.

lics_iso_17100Сертификат по  BDS EN 17100 : 2015- 05

gallery01.1     Сроковете за легализация на различните документи са от 2 до 13 работни дни в зависимост от вида на документа и  вида на услугата.

Цената на легализирания документ се формира като сума от  държавните такси за заверка в съответните институции, куриерската услуга, стойността на превода и фирмена такса.

  • Преди да подходите към легализация на Вашите документи, консултирайте се с нас относно формалните изисквания за тяхното издаване от съответните ведомства.
  • Не се колебайте да се свържете с нас или да позвъните на тел.:

 + 359 878 522 722;  +359 879 522 779

Това ще Ви спести както време, така и разходи – ние ще Ви разясним особеностите и изискванията за легализация* на Вашите документи и ще преминем вместо Вас този бюрократичен процес.

Моля, запознайте се с нашата декларация за поверителност.

НИЕ ПОЛАГАМЕ ГРИЖИ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ.

Вижте още:

  • Легализациите на документи в България се извършват съгласно Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа  (Загл. изм. – ДВ, бр. 96 от 1982 г.; Утвърден с ПМС 184 от 1958 г., обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г., изм., бр. 10 от 4.02.1964 г., бр. 77 от 28.09.1976 г., бр. 96 от 7.12.1982 г., бр. 77 от 4.10.1983 г., бр. 103 от 25.12.1990 г. т. 2, р. 4, № 350) и съгласно приложимите наредби и други нормативни документи на съответните ведомства.
                

                              


ChatClick here to chat!+