lics_iso_17100

Сертификат  BDS EN 17100:2015-05

Нашите преводачи осигурят в кратки срокове  превод на официални документи, юридическа, медицинска, техническа и друга специализирана литература. Те извършват писмени и устни преводи от и на всички европейски езици, както и на източни и редки езици.
Моля, запознайте се с нашата декларация за поверителност.

НИЕ ПОЛАГАМЕ ГРИЖИ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ.

Цените за писмен превод се формират на база:

1. Вид на текста / документа за превод

– Стандартни (бланкови) документи:  Общински документи  – удостоверения, свидетелства и други граждански документи; Документи, издадени от съд и нотариуси Свидетелство за съдимост, Спесимен на подпис, др.;  Документи, издадени от училища и университети дипломи, приложения на дипломи, свидетелства, сертификати, уверения, декларации; Документи, издадени от църквата кръщелно свидетелство, свидетелство за църковен брак и др.

Фирмени и служебни документи – Финансови документи – Фактури; Договори, нотариални актове, учредителни договори, удостоверения от Агенция по вписванията, Удостоверения от НАП, НОИ и др. , Съдебни удостоверения за актуално състояние, атестации, препоръки, лична кореспонденция, трудови книжки;  Решения (фирмени, развод, осиновяване), фирмени документи, протоколи; Документи, издадени от медицински институции медицинско свидетелство, медицинска бележка, медицински удостоверения; Учебни програми, сертификати, статии, рецензии, каталози.

Специализирани текстове и документи: Медицински епикризи, решения на ТЕЛК; устави, меморандуми, материали в PDF формат, жалби, технически и други специализирани текстове, менюта, анотации, документи със специфична усложнена терминология и др. (в зависимост от сложността и обема).

gallery01.1

2.  Езикови групи

 • ПЪРВА ГРУПА ЕЗИЦИ: Английски, Испански, Немски, Италиански, Френски, Руски;
 • ВТОРА ГРУПА ЕЗИЦИ :  Гръцки, Македонски, Молдовски, Полски, Португалски, Румънски, Сръбски, Турски, Украйнски,  Хърватски, Чешки;
 • ТРЕТА ГРУПА ЕЗИЦИ:  Арменски, Белоруски,  Датски,  Нидерландски, Норвежки, Словенски, Словашки, Холандски, Фламандски, Унгарски, Каталoнски;
 • ЧЕТВЪРТА ГРУПА ЕЗИЦИ: Албански, Арабски, Виетнамски,  Грузински,  Естонски,  Китайски,  Латвийски, Литовски, Иврит, Шведски;
 • ПЕТА ГРУПА ЕЗИЦИ: Корейски, Японски, Османотурски, Фински, Фарси, Хинди,  идиоми, други източни и редки езици.

3. Срок за изпълнение на превода:

 • стандартна услуга – Стандартни (бланкови) документи: до  48 часа; Фирмени и служебни документи, Специализирани текстове и документи : до 72 часа
 • бърза услуга –  до  24 часа
 • експресна услуга – до  8 часа

Калкулирайте цената на вашия превод ТУК или като кликнете върху изображението :

kalkulator
Забележки:

 1. Цената на превода се формира на база стандартна преводаческа страница от 1800 знака с интервалите между думите от преведения вече текст (по БДС). Общият брой страници на готовия превод се определя с точност до половин страница. Превод на документ, по-малък от 1800 знака се таксува като една страница.
 2. Всеки превод се чете повторно за проверка, корекции и редактиране.
 3. При всички типове писмени преводи се запазва формата на изходния материал — форматиране, таблици и графични изображения, качеството и разположението на всички схеми, снимки, графики и чертежи.
 4. Контролен превод от втори преводач – по заявка на клиента.
 5. Езикова редакция от български на чужд език / от чужд на български език/ от чужд на друг чужд език – по заявка на клиента.

ПРЕВОДАЧЕСКА  АГЕНЦИЯ “ОПТИМУС”

ChatClick here to chat!+