Езиков център “Оптимус” ви предлага максимално качествено, гъвкаво и ефективно обучение.

  •           В началото  се справяте сравнително леко и непринудено в най-често срещаните всекидневни рутинни ситуации, в които ви се налага да използвате чужд език;
  •         След това се научавате да общувате свободно и с лекота във все по-голям брой ситуации, да участвате във всякакъв разговор или дискусия,  да излагате аргументи и да отстоявате становищата си.

 

  

 

 

 

 

 

ChatClick here to chat!+