pluril

1. Записването за курс става след предварително положен безплатен входящ тест –по email или на място в центъра – за всички нива, различни от абсолютно начинаещи, както и за курсисти на центъра с повече от 1 година прекъсване след предишен завършен курс.

2. Записването за курс става с подписване на Договор за езиково обучение и внасяне на цялата такса за курса или 50% депозит (в брой или по банков път), най-късно 2 дни преди началната дата. За да си запазите място в групата и да се възползвате от 5% отстъпка за ранно записване, запишете се за избрания от Вас курс минимум 10 дни преди началната дата.

3. Доплащане на таксата за курс – не по-късно от 2 седмици след старта на курса. Неплатилите в този срок спират да посещават курса.

4. Възстановяване на суми:

  • след стартиране на курса суми не се възстановяват;
  • при невъзможност на обучаемия да посещава курс по основателни причини, се попълва писмена молба до управителя и се издава ваучер за прехвърляне в следващ удобен курс;
  • при отказ на курсист минимум 7 дни преди началната дата, платената сума се възстановява на 100%.

5. Цената е за курс с обявен в програмата хорариум и минимум 6 записани курсисти. При по-малко записани курсисти, Езиков център „Оптимус”:

  • отлага началото на курса със 7-10 дни;
  • предлага друг вариант за провеждане на обучението;
  • възстановява на курсистите внесената сума;
  • при 4-5 записани обучаеми, курсовете се провеждат с 85% от обявения в програмата хорариум за съответния курс.

6. В цените на курсовете не са включени учебните материали. Те могат да се закупят допълнително.

7. Прехвърляне в друг курс е възможно само при наличие на свободни места, след писмена молба до Управителя на езиков център „Оптимус”,

8. Занятията се провеждат по предварително обявената в сайта на центъра програма. При неявяване на курсистите на занятие, то се счита за проведено.

9. Курсовете се водят от един или  от двама преподаватели в екип, с предварително съгласуван график и разпределение от управителя.

10. Всеки курс завършва с полагане на финален изпит. След успешно положен изпит  по писмена и устна комуникация (с над 65%), езиков център „ОПТИМУС”  издава сертификат за покритото ниво, съгласно Европейската езикова рамка на български и на изучавания език.

11. Неиздържалите финалния тест получават удостоверение за завършен курс и могат да се явят безплатно на втори тест до 1 месец след края на курса.

12.  Ако обучаемият е получил по-малък брой точки или не е положил финален изпит,  той получава Удостоверение за преминат курс, ако е посещавал поне 70% от предвидените в хорариума часове за съответния курс и може да се яви безплатно на втори изпит не по-късно от 1 месец след края на курса.

 

ChatClick here to chat!+