op1lics_iso_17100   Cертификат  BDS EN 17100 : 2015-05

Доволни ли сте от услугите на преводаческа агенция “Оптимус” ?  

 

ДА

НЕ

От качеството на превода:

 

 

От бързината на изпълнение на услугата:

 

 

От цената на услугата:

 

 

От отношението на служителите:

 

 

 

При отговор „НЕ“, моля, уточнете:

………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Вашите препоръки към агенция “Оптимус” (по отношение на работно време, организация на обслужване, отношение на служителите, качество на извършваните услуги, друго)

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Лични данни ( ПО-ЖЕЛАНИЕ):

Име: ……………………………………………………………………………………………………………

Фирма: ………………………………………………………………………………………………………..

                                                                       Дата: ……………………………

 Благодарим ви!                                               op1

ChatClick here to chat!+