Промо курс

Матурата е предизвикателство!

Какво получавате?

  • Подготовка върху  всеки един от компонентите на изпита: слушане и четене с разбиране, езикови задачи и създаване на текст;
  • Доразвиване и затвърждаване на необходимите езикови познания с акцент върху тяхното прилагане на практика в изпитната ситуация;
  • Тренинг относно техническата и времева страна на изпита;
  • Проверка и рецензии от висококвалифицирани преподаватели по съотнетния език;
  • Проследяване на вашият напредък и слаби места;
  • Допълнителни тестове и задачи;
  • Теоретичен материал.

Дата на матурата – 23 май 2023 год.

Английски език

40 уч. ч.

Вид курс

График на занятията

Начало

ПРОМО

ЦЕНА

        Дневен

 

Сряда, Петък:

11:30-13:00 ч./

15:00-16:30 ч.

29.03.

12.04

248 лв.*

*Курсовете стартират при минимум 5 записани курсисти. При 3-4  курсисти хорариумът е 35 уч.ч.  

Немски език

40 уч.ч.

Вид курс

График на занятията

Начало

ПРОМО

ЦЕНА

     Дневен

Пон., Четв.:

11:00-12:30 ч./

15:00-16:30 ч.

03.04

248 лв.*

*Курсовете стартират при минимум 5 записани курсисти. При 3-4  курсисти хорариумът е 35 уч.ч.  

Френски език

40 уч.ч.

Вид курс

График на занятията

Начало

ПРОМО

ЦЕНА

Дневен

 

Вторник, Петък:

10:00-11:30ч./

16:30-18:00 ч.

31.03.

10.04

248 лв.*

*Курсовете стартират при минимум 5 записани курсисти. При 3-4  курсисти хорариумът е 35 уч.ч.  

Руски език

40 уч.ч.

Вид курс

График на занятията

Начало

ПРОМО

ЦЕНА

    Дневен

 

Вторник, Сряда:

10:00-11:30ч./

15:30-17:00 ч.

06.04

248 лв.*

*Курсовете стартират при минимум 5 записани курсисти. При 3-4  курсисти хорариумът е 35 уч.ч.