• Целта на курса е да научи Вашите деца на “майсторството” за решаване на тестове.
  • На всяко занятие ще се решават по два теста с обсъждане на нерешените задачи. След това ще се коментират допуснатите грешки.

Домашната работа ще бъде за затвърждаване на придобитите знания.

Какво получавате?

    1. Индивидуален подход към всяко дете.
    2. Безплатни учебни материали – специално разработени, съобразени с изискванията на МОН и осигурени за всеки участник в курса.
    3. Адекватна професионална помощ.
    4. Обратна връзка – непрекъсната информация за всеки тест на Вашето дете и неговото присъствие на занятия, както и за евентуални проблеми в процеса на обучение.

       Дати за провеждане на изпитите от НВО:

Български език и литература – 13 юни 2023 г.

Математика – 16 юни 2023 г.

Вид курс

График на занятиятаНачалоХорариум

Промо

цена

Съботно-

неделен

Събота:

тестове по БЕЛ

10:30 – 13.30 ч.

15.04.32 уч.ч.

185 лв.

Неделя:

тестове по математика

10:30 – 13.30 ч.

 Бонуси:

ПРОБНИ ИЗПИТИ:  БЕЛ (5-та събота) и Математика (5-та неделя)

с oценка, рецензия на работата от преподавателя и обяснения на грешките и верните отговори.

* Продължителност – 4 седм; Курсът стартира при минимум 6 записани деца.