Искате да подобрите нивото на езиковите си компетенции? Или желаете да научите нов чужд език? Езиков център „ОПТИМУС“ има готово решение – ефективно, професионално и съобразено със свободното ви време.

Курсовете по  испански език са с комуникативна и практическа насоченост. Систематизирани са както по възраст, така и по ниво на владеене на езика, в зависимост от това дали сте абсолютно начинаещ или вече имате известни познания по езика.

Общият профил е за Вас, ако Ви е необходимо да ползвате езика в “общокултурен контекст” – когато общувате, учите, работите, пътувате или просто когато ползвате някой информационен източник по популярни теми. Колкото по-високо ниво достигнете в  своята подготовка, толкова по-успешно тя ще Ви служи. Във всяка сесия в “ОПТИМУС” ще намерите необходимото Ви езиково ниво, както и варианти да продължите подготовката си по испански език според личните си планове и цели.

    КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

  • Пълна гама от курсове и нива А1 –С1;
  • Малки групи – до 6 човека;
  • Екип от професионалисти – преподаватели филолози;
  • Комфортна обстановка – конферентен принцип на организация на обучението.

Преценката е Ваша! Решете сами какъв тип обучение Ви е необходим – в група, индивидуално, полуиндивидуално или онлайн  и колко време можете да отделите за него.

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ?                          

  • В началото  се справяте сравнително леко и непринудено в най-често срещаните всекидневни рутинни ситуации, в които ви се налага да използвате испански  език;
  • След това се научавате да общувате свободно и с лекота във все по-голям брой ситуации, да участвате във всякакъв разговор или дискусия,  да излагате аргументите си и да отстоявате становищата си.
  • За успешния резултат, който ви е нужен, ОПТИМУС работи по собствена метода, която гарантира придобиването на реални умения и стратегии за общуване в рамките на хорариума за всяко едно ниво.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук. 

ГРАФИК НА КУРСОВЕТЕ

Общоезиковите курсове по испански език за ниво А1 са с хорариум 120 учебни часа (два модула по 60 уч.ч. – А1.1  и А1.2) , а за нива А2, В1, В2 –  100 учебни часа ( два модула по 50 уч.ч.).

SI, HABLO ESPAÑOL con OPTIMUS

Разговорен курс по испански език
Бизнес комуникация на испански език
Интервю за работа на испански език