Разговорният курс е подходящ за всички, които срещат трудности при комуникация на руски език или желаят да поддържат нивото си, практикувайки езика.  Модулът е организиран в 20 учебни часа, в рамките на които се разглеждат теми и проблемни ситуации, свързани с пребиваване или пътуване в чужбина, както и при работа с рускоговорящи партньори.

(безплатни учебни материали)

ЛЯТНА СЕСИЯ 2022 г.

 

Вид курс

График на занятията

Начало

Редовна

цена

Промо

цена

Модул 1: след завършено

ниво А2

вечерен

Втор., четв.:

18:30- 21:00

07.07.

16.08.

117 лв.*

105 лв.

Модул 2: след завършено

ниво В1

вечерен

Ср., петък:
18:30- 21:00

20.07.

17.08.

125 лв.*

113 лв.

Модул 3: след завършено

ниво В2

съботно-неделен

15:30 -18:00

23.07.

125 лв.*

113 лв.

* Курсовете стартират при минимум 5 записани курсисти. При 3-4 курсисти хорариумът е 15 уч.ч.

 

      След завършването на курса, в зависимост от Вашето езиково ниво, Вие ще можете:

  • да свързвате и коментирате комплексни текстове на различни теми;
  • да участвате в дискусии по теми от Вашата специалност;
  • да се изказвате спонтанно и плавно в разговори по широк спектър от теми;
  • да разясните гледната си точка и да посочите предимствата и недостатъците на определен проблем;
  • да дискутирате актуални събития от политиката, икономиката, културата и обществото;
  • да разбирате сложни текстове и тяхното имплицитно значение;
  • да се изказвате спонтанно и плавно по актуални обществени и професионални теми;
  • да се изказвате ясно структурирано и подробно по комплексни проблеми;
  • да използвате съзнателно различни дискурсни стратегии.

 

Много ситуативни упражнения, дискусии, разговори и професионализъм. Благодаря ви. Люба П.