Лятна сесия 2023 г.

СУПЕР ЛЯТО С "ОПТИМУС": 10% ВАКАНЦИОННА ОТСТЪПКА ЗА ВСИЧКИ ИНДИВИДУАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

Владеенето на руски език като втори чужда език, ще Ви даде безспорни предимства при кандидатстване за работа и добър старт в кариерата. Руският пазар предоставя огромни възможности за партньорство и търговия и все повече български фирми се ориентират в тази посока. Притежаването на сертификат или друг документ, доказващ владеене на руски език ще Ви изведе напред в краткия списък на одобрените кандидати за свободна работна позиция, както и силен тласък в кариерата.

Целта на обучението е да ви подготви за успешно полагане на изпит за международно признат сертификат на Държавния интитут по руски език „А. С. Пушкин“. Нашите преподаватели, които през годините са подготвили успешно редица курсисти и познават в детайли сертификатния формат ще Ви окажат съдействие за да усвоите изпитни стратегии и да придобиете ключови умения за постигане на възможно най-висок резултат на изпита.

Подготовката за ТРКИ за нива от В1 до С2 по Общата европейска езикова рамка е предназначена за хора, които искат да получат международно признат сертификат за владеене на руски език.  По време на обучението се обръща особено внимание на 5-те изпитни компонента: Четене с разбиране, Писане, Граматика и лексика, Слушане с разбиране и Говорене.

В курса на обучение са предвидени упражнения и тестове за развиване и усъвършенстване на граматическите знания, разглеждане на текстове с различно съдържание и тематика за обогатяване речниковия запас и лексиката, упражнения за слушане с разбиране и четене с разбиране с цел развиване на практически умения, както и обсъждане на различни теми чрез диалози и монолози за подобряване изказа и уменията за свободно изразяване.

Сертификатът на Държавния интитут по руски език „А.С.Пушкин“ е международно признат, съобразен с Общоевропейската езикова рамка (ОЕЕР) и  безсрочен. Той включва следните сертификационни нива:

  • Първо сертификационно ниво – ТРКИ-1 (В1)

 Това ниво удовлетворява основните комуникативни потребности в реални ситуации на общуване с носителите на езика в битови и социално-културни сфери. Наличието на този сертификат е необходим за постъпване във висшите училища на Руската федерация.

  • Второ сертификационно ниво – ТРКИ-2 (В2)

Успешното полагане на изпита обезпечава високо ниво на комуникативна компетентност във всички сфери на общуването. То позволява извършването на професионална дейност на руски език в качеството на специалист в инженерно-технически, естественонаучен или хуманитарен профил с изключение на специалисти филолози, преводачи, редактори, журналисти и др. Наличието на този сертификат е необходим за получаването на диплома за бакалавър или магистър по изброените по горе специалности.

  • Трето сертификационно ниво – ТРКИ-3  (С1)

Това ниво дава право на работа по специалностите бакалавър филолог, преводач, редактор, журналист, мениджър и др. в рускоезична среда. Този сертификат Ви е необходим за получаване на диплома от университет в Русия и право на преподаване на руски език като чужд.

  • Четвърто сертификационно ниво – ТРКИ-4  (С2)

Завършването на това ниво потвърждава високата степен на владеене на руски език, близка до нивото на носител на езика.  Сертификатът е необходим за получаване на диплома – магистър филолог и дава право на всички видове преподавателска и научноизследователска дейност в сферата на руския език.

become-teacher

Благодаря на "Оптимус", След подготовката при вас, взех успешно изпита и вече имам международния сертификат. Не беше лесно, но усилията си заслужаваха. Още веднъж благодаря. Нели Г.