Курсът ви дава възможност да усвоите специфична бизнес терминология и фразеология, да подобрите комуникативните си умения в бизнес контекст и да се реализирате в бизнес среда.

След завършване на курса ще можете да пишете имейли  и доклади, да разговаряте по телефон с вашите партньори, да давате съвети и предложения, да дискутирате възникнали проблеми на работното място, да говорите за личните Ви амбиции и кариера, да обсъждате предстоящи инициативи и иновативни практики за развитието на вашата компания.

По заявка можем да предложим специализирани модули в различни сфери на бизнеса – финанси, право, маркетинг и др.

Обучение по бизнес комуникация на руски език провеждаме в индивидуална форма, както и за корпоративни клиенти.

(безплатни учебни материали)

25 уч.ч.

Вид курс

График на занятията

Начало

Цена

След ниво В1

вечерен

Понеделник

17:30- 18:50ч.

26.09

14.11

150 лв.*

Обучението оправда очакванията ми. Доволен съм от резултатите. Постигнах това, което целях. К.М.