Курсовете по английски език са с комуникативна и практическа насоченост. Систематизирани са както по възраст, така и по ниво на владеене на езика, в зависимост от това дали сте абсолютно начинаещ или вече имате известни познания по езика.

Общият профил е за Вас, ако Ви е необходимо да ползвате езика в “общокултурен контекст” – когато общувате, учите, работите, пътувате или просто когато ползвате някой информационен източник по популярни теми. Колкото по-високо ниво достигнете в  своята подготовка, толкова по-успешно тя ще Ви служи. Във всяка сесия в “ОПТИМУС” ще намерите необходимото Ви езиково ниво, както и варианти да продължите подготовката си по  английски език според личните си планове и цели.

Решете сами какъв тип обучение Ви е необходим – в група, индивидуално, полуиндивидуално или онлайн  и колко време можете да отделите за него.

 Какво ви предлагаме:

 • Английски език за деца и ученици;
 • Английски език за възрастни – всички нива по Европейската езикова рамка;
 • Разговорен курс по английски език;
 • Бизнес кореспонденция, търговска кореспонденция и бизнес английски език;
 • Подготовка за интервю за работа на английски език;
 • Подготовка за матурата по английски език;
 • Мастер-клас (сертификатна подготовка);
 • Изпит за сертификат– Учили сте чужд език и ви трябва документ за кандидатстване за работа или обучение? Можете да се явите на изпит за сертификат по Европейската езикова рамка на удобна за вас дата.

 Какво получавате:

 Общувате свободно и уверено на новия език:

 • В началото се справяте сравнително леко и непринудено в най-често срещаните всекидневни рутинни ситуации, в които ви се налага да използвате английски език;
 • След това се научавате да общувате свободно и с лекота във все по-голям брой ситуации, да участвате във всякакъв разговор или дискусия, да излагате аргументи и да отстоявате становищата си.
 • За успешния резултат, който ви е нужен, ОПТИМУС работи по собствена метода, която гарантира придобиването на реални умения и стратегии за общуване в рамките на хорариума за всяко едно ниво.

   

                ГРАФИК НА КУРСОВЕТЕ  

Общоезиковите курсове по английски език за ниво А1 са с хорариум 120 учебни часа (два модула по 60 уч.ч. – А1.1  и А1.2) , а за нива А2, В1, В2 – 100 учебни часа ( два модула по 50 уч.ч.).

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук. 

Yes, I speak English with OPTIMUS

Разговорен курс по английски език
Бизнес комуникация на английски език
Интервю за работа на английски език