Мастер-клас


pluril

 

Мастер-класът  Ви осигурява специализирана индивидуална / полуиндивидуална (2 обучаващи се) подготовка за изпитите за различните нива на международните езиковите сертификати, които са свидетелство за езикова компетентност в цял свят и увеличават възможностите Ви за професионално и академично развитие.

В зависимост от целта, която си поставяте, можете да избирате между широк набор от сертификатни изпити, които варират както по трудност и елементи на изпита, така и по цена. Основното, което трябва да  съобразите, са изискванията на институцията, в която желаете да работите или да се обучавате. Сертификатни изпити са сред най-често срещаните и съответно изисквани от работодатели, университети и колежи.

 

                                  cours1

   Сертификатната подготовка по всеки отделен  език се провежда по набор от съвременни учебни  пособия и е съобразена със стандартите във формàта на изпитите и  различните изпитни компоненти. Така заедно с  езиковите умения усвоявате и полезни изпитни техники.

             

 

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ?
 1. Усвоявате и прилагате  различни стратегии за разбиране при слушане и четене.
 2. Усвоявате и прилагате  различни стратегии за взаимодействие с останалите обучаващи се: упражнявате се по двойки и в групи.
 3. Задълбочавате езиковите  си и културни познания чрез автентични текстове (литературни, журналистически, исторически и др.)
 4. Задълбочавате и развивате познанията си по граматика като ги прилагате в 4-те изпитни компоненти и различните форми на общуване.
 5. Усъвършенствате умението си за самооценка, което включва както упражнения, чрез които Вие сами  оценявате напредъка на Вашите знания, така и дейности, насочени към усвояване на различни стратегии за учене и общуване на чуждия език.
ОПТИМУС  ви осигурява:   
 • Безплатни  10 ч. изпитни тренинги
 • Висококвалифицирани преподаватели;
 • Прецизно изработена учебна програма;
 • Учебни материали, съобразени със спецификата на изпитния формат;
 • Пробни изпити, показващи Вашия напредък и готовност да положите изпит;
 • Безплатни съпътстващи услуги, подпомагащи учебния процес;
 • Консултационни часове с преподавателите.

диплома

И още:
 •  Възможността да ви придружава при явяването Ви на изпит и да поеме вместо Вас:

– Подготовката и подаването на документите Ви за изпит;

– Организацията по престоя Ви по време на изпитните сесии.

    Желаещите да се обучават в мастер-клас, които  не са изучавали съответния език в езиков център ОПТИМУС,  задължително правят входящ тест.

 

              

 

Изпит за сертификат

– Учили сте чужд език и ви трябва документ за кандидатстване за работа или обучение?

– Можете да се явите на изпит за сертификат по Европейската езикова рамка на удобна за вас дата – научете повече

 

     

 

tedi2

Цени:
1 уч.ч. Предплатен пакет от

15 уч.ч.

Пакет от

25 уч.ч.

Пакет от

50 уч.ч.

Индивидуално обучение специализирана подготовка за международни изпити 21лв.  

20.00 лв/уч.ч.

(300 лв.)

 

19.00 лв/уч.ч.

(475 лв.)

 

18.00лв/уч.ч.

(900 лв.)

Полуиндивидуално обучение

 (2 обучаващи се)

 

 

17лв.*

 

 

16.00 лв.*/уч.ч.

(240лв.)

 

14.50лв.*/уч.ч.

(362 лв.)

 

13.00лв.*/уч.ч.

(650 лв.)

  *цена за 1 обучаем

 

              

 

                 

 

  Специализирани модули

– Писмена комуникация – 16 уч.ч.    Цена:256 лв.

– Разговорен модул –      12 уч.ч.       Цена: 204 лв.

 

op1
 
ChatClick here to chat!+