За кого са предназначени курсовете?

pluril

 

За всички:

  • Вие не говорите нито дума италиански, испански, френски, английски, немски, руски език.  Знаете само, че „Здравей!” се казва „Ciao”, „Привет”, „¡Hola”, „Salut”,  „Hello” …
  • Или вече владеете отлично езика, но искате да го усъвършенствате…
  • Или Ви трябва международно признат сертификат за владеене на език за да учите или работите в чужбина…
  • Или Ви предстои матура по чужд език..
  • Или сте ученик в 8 клас в елитните езикови гимназии и специализирани училища с интензивно изучаване на чужд език и Ви трябва помощ за да преодолеете трудностите си …
  • Или може би имате идеи да живеете и да работите в Италия, Испания, Германия, Канада, Франция …

d3    

 

Непременно ще намерите Вашия курс измежду нивата на курсовете по италиански, испански, френски, английски, немски и руски език.

В края на всяка сесия получавате Сертификат за достигнато ниво на владеене на езика по Общата европейска езикова рамка.

Keri,Kr1       monika2

Какво получавате?
  • Комуникативна и практическа насоченост на обучението си:

– В началото  се справяте сравнително леко и непринудено в най-често срещаните всекидневни рутинни ситуации, в които ви се налага да използвате чуждия език;

– След това се научавате да общувате свободно и с лекота във все по-голям брой ситуации, да участвате във всякакъв разговор или дискусия,  да излагате аргументи и да отстоявате становищата си.

  • Малки групи и необходимото внимание за всеки

– Групи от 6 до 8 човека – съобразени със спецификата на материала, който изучавате и необходимия хорариум за успешното му усвояване;

– Преподавателите имат възможност да обърнат нужното внимание на всеки един от обучаващите се;

– Използвате разнообразните допълнителни средства – тематични аудио-визулни материали, диалогични фишове, правите множество ситуативни упражнения,  работите в екип и самостоятелно;

– Забавлявате се и едновременно с това научавате.                          

  • Постоянен контрол на качеството на обучението:

– редовен контрол на преподаването;

– редовен контрол на постигнатите резултати чрез междинни тестове;

– обратна връзка чрез провежданите анкети;

– редовни посещения и помощ от методолога на центъра.

tedi2d4

 

op1

           

ChatClick here to chat!+