Нашата цел  е да покажем пред любители и  колекционери един по-широк спектър от българската фотография, графика, малка пластика, рисунка, живопис и приложни изкуства. Критерият  за периодичните както авторски, така и колективни експозиции е единствено високият професионализъм на авторите, независимо от поколението, на което те принадлежат.

          ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ  

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА АМЕРИКАНСКИ ВИЗИ 

                                    

 Контакти:

3000 гр. Враца, ул. “Никола Войводов” 13, ет. 1

тел. : 0877 522 722 / 0889 522 779

      

 
ChatClick here to chat!+